Udělení čestného občanství in memoriam

Text dotazu

Dobrý den. Ve Vašem archivu jsem našel odpověď ohledně udělování čestného občanství viz níže. Zaujala mne věta, že čestné občanství lze udělit posmrtně. To je v rozporu se stanoviskem pana Jana Kudrny z právnické fakulty UK : http://jankudrna.blog.ihned[…]cestne-obcanstvi-v-havlovi.
Dovoluji si Vás poprosit o Vaše zdůvodnění, proč máte ve věci posmrtného udělení četsného občanství jiný názor. Velice Vám děkuji.

Zmíněný dotaz z Vašeho archivu:

Čestné občanství
Stručné a výstižné označení dotazu:
Čestné občanství
Text dotazu:
Dobrý den, prosím Vás tímto o radu. Existuje nějaká literatura, či webové stránky, kde bych se mohla seznámit s problematikou udělování a odebírání čestných občanství v rámci obcí? Hledám obecné zásady, spíše než konkrétní odkazy na jednotlivé obce.
Odpověď:

Dobrý den,

udělení čestného občanství státu je teoreticky možné jen formou zvláštního zákona, a to zákonem č.128/2000 Sb.zákon o obcích., který říká že v ČR lze udělit čestné občanství obce, města nebo městské části hlavního města Prahy fyzickým osobám, které se zasloužily o jejich rozvoj.

Čestné občanství je možné udělit občanům České republiky i občanům jiných států, kteří se zvláště významným způsobem zasloužili o obec, město, městskou část nebo podstatně přispěli k rozvoji demokracie, humanity, vědy, kultury a sportu, k ochraně lidských práv a mezinárodní spolupráce.
Čestné občanství je možné udělit in memoriam.

O udělení nebo odnětí čestného občanství rozhoduje zastupitelstvo obcí, měst, městských částí v samostané působnosti.
Občané mohou podávat návrh na udělení čestného občanství prostřednictvím těchto zástupců.

Pro Vaši práci doporučujeme pročíst si uvedený zákon o obcích (s příslušnými novelami), případně zadat klíčová slova do internetového prohlížeče, kde naleznete odkazy na udělení čestného občanství v konkrétních případech.

V Národní knihovně ČR je možné zákony prostudovat v systému ASPI, na internetu pak např.na

http://www.zakonycr.cz/seznamy/128-2000-Sb-zakon-o-obcich-(obecni-zrizeni).h
tml, http://www.municipal.cz/predpisy/128_00.htm.

zdroj :
http://cs.wikipedia.org/[…]/%C4%8Cestn%C3%A9_ob%C4%8Danstv%C3%AD.
Kategorie dotazu:
Právo
Které knihovně je dotaz určen:
Národní knihovna ČR
Datum zadání dotazu:
Neděle 02.05.2010 14:25

Odpověď

Dobrý den,

služba Ptejte se knihovny se snaží, aby veškeré její odpovědi byly podloženy patřičnými zdroji, co nejvíce relevantními a důvěryhodnými. Odpovědi, které služba poskytuje, tak neodráží názor odpovídajícího informačního pracovníka, nýbrž jsou spíše přepisem či kompilátem informací, které si může tazatel zpětně ověřit.
Odpověď ohledně udělení čestného občanství tak obsahuje informace, které pracovník, jež odpověď psal, jistě našel, byť odkazy v odpovědi doznaly během 2 let změny (obsah byl odstraněn či změněn).

V současné době udělení čestného občanství upravuje zákon o obcích 128/2000 Sb. (dostupný např. na http://portal.gov.cz/portal/obcan/), konkrétně následující části zákona:
§ 36
 (1) Obec může udělit fyzickým osobám, které se významnou měrou zasloužily zejména o rozvoj obce, čestné občanství obce. Čestný občan obce má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce svá stanoviska v souladu s jednacím řádem zastupitelstva obce.
(2) Obec může udělovat ceny obce.

§ 84
(2) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno
s) udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,

Podíváte-li se na ustanovení udělování čestných občanství v konkrétních případech, zjistíte, že jednotlivé obce či města často doplňují informaci, zda lze udělit ocenění in memoriam, např. město Plzeň http://www.plzen.eu/o-meste/informace-o-meste/oceneni-mesta/chap_342/oceneni-mesta.aspx, město Brno http://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/pravidla-a-postupy/pravidla-pro-udelovani-cestneho-obcanstvi-mesta-brna/.

My bohužel nejsme právníci, abychom mohli hodnotit a vykládat znění zákona (viz pravidla služby PSK http://www.ptejteseknihovny.cz/zadani-dotazu/#pravidla) . Zda opravdu ona věta v zákoně "Obec může udělit fyzickým osobám, které se významnou měrou zasloužily zejména o rozvoj obce, čestné občanství obce. Čestný občan obce má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce svá stanoviska v souladu s jednacím řádem zastupitelstva obce" vyjadřuje podmínku udělení ceny pouze živým osobám, musí posoudit pouze právník.
Pokud byste měl o zkoumání této věci hlubší zájem, můžete se obrátit na některou z poradenských právnických služeb:
* Právní poradna http://www.poradna.vecerniskola.cz/
* http://www.pomocvpravu.cz/
* http://www.pravnik.cz/poradna/poradna.html

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.12.2012 14:38

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu