Světové regiony cestovního ruchu

Text dotazu

Světové regiony cestovního ruchu

Odpověď

Zasílám seznam internetových odkazů a literatury z oblasti mezinárodního

cestovního ruchu, nevím, co přesně si pod termínem světové regiony

cestovního ruchu představujete. Pokud potřebujete informace o jednotlivých

oblastech z hlediska zeměpisu, pak použijte atlas a cestovatelské příručky

či průvodce po jednotlivých oblastech nebo webové stránky cestovních

kanceláří.

Internetové odkazy:

http://www.komora.cz/hk-cr/zpravodajstvi/art_25244/regionalni-komise-pro-evropu-svetove-organizace-cestovniho-ruchu-se-sesla-v-praze.aspx

http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/cestovni-ruch/1000498/

http://www.czechtourism.cz/?show=023151120

http://www.e-vsudybyl.cz/predstaveni-vsudybylu/

http://www.seminarky.cz/WTTC-Svetova-rada-cestovani-a-cestovniho-ruchu-13616

http://www.czechtourism.cz/files/statistiky/Highlights-TZ_cz.pdf

http://gis.zcu.cz/studium/dbg2/Materialy/html/ch16.html

http://www.cot.cz/data/cesky/99_03/3_statistika1.htm

http://www.cestovni-ruch.cz/skolstvi/globalizace.php

http://www.mmr.cz/Cestovni-ruch/Informace-Udalosti/Konference-o-certifikaci-trvale-udrzitelnych-aktiv/1--Svetova-organizace-cestovniho-ruchu-(WTO)-a-cle

http://www.podnikatel.cz/aktuality/evropa-je-nejstabilnejsi/

www.unwto.org

http://unwto.org/facts/menu.html

http://cs.wikipedia.org/wiki/Cestovn%C3%AD_ruch

Literatura:

Indrová, Jarmila: Mezinárodní cestovní ruch :  vybrané kapitoly. Praha :

Oeconomica, 2007.

Hamarnehová, Iveta: Geografie cestovního ruchu.Plzeň : Aleš Čeněk, 2008.

Hrala, Václav: Geografie cestovního ruchu. Praha : Oeconomica, 2005.

Lanza, Alessandro: The economics of tourism and sustainable development.

Cheltenham : Edward Elgar, 2005.

The travel book : a journey trough every country in the world. Melbourne :

Lonely Planet, 2004.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

11.01.2010 11:10

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu