Struktura UV KSČ v letech 1945- 1948

Text dotazu

Struktura ústředního výboru komunistické strany v Československu v letech 1945- 1948, konkrétně popis činnosti oddělení propagandy a agitace. Jeho vazby na ministerstvo informací a Kopeckého.

Odpověď

Struktura ÚV KSČ z uvedeného období je popsána v publikaci K. Kaplana (viz použité zdroje). Aparát ÚV KSČ byl tvořen dvěma články: sekretariátem a stranickými zařízeními (Kaplan, s.19). Základními pracovními útvary v rámci sekretariátu byla oddělení (Kaplan, s. 27), ta se členila na politická,ideologická a ekonomická. Oddělení propagandy a agitace patřilo mezi ideologická oddělení (Kaplan, s. 28), ale tento název se objevuje až v roce 1951. V uvedených letech neslo název kulturně-propagační a skládalo se z několika odborů a referátů. Odbory v říjnu 1947 byly:

  • propagační (zahrnoval referáty ústřední škola, stranické školy, Socialistická akademie, knihovna, lektorská rada)
  • agitační (referáty agitace a informace)
  • kulturní (referáty rozhlas a hudba)
  • školství a tělovýchovy (referáty školství a tělovýchova)
  • tiskový (referáty bulletiny a Dějiny strany)
  • pro mezinárodní otázky

Podrobnější odpověď přesahuje rámec služby „Ptejte se knihovny“, která je službou bibliografickou a faktografickou. 

Karel Kaplan - někdejší pracovník Ústavu pro soudobě dějiny AV ČR byl pracovníkem aparátu ÚV KSČ přibližně v období, které Vás zajímá. Od 90. let v Československu a v ČR hojně publikoval práce z tématiky čs.dějin a dějin KSČ za období přibližně 30. – 60. let. 20. století.  

Kromě publikace uvedené v použitých zdrojích doporučujeme širokou přehledovou monografie KAPLAN, Karel. Nekrvavá revoluce. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1993. Archiv (Mladá fronta). ISBN 80-204-0145-8. 

V Národním archivu (4. oddělení) lze pracovat s archivním souborem "KSČ – ústřední orgány". Zahrnuje stranické dokumenty vč. dokumentů oddělení a komisí ÚV KSČ.

Fond Ministerstvo informací (1945-1953) je uložen v Národním archivu pod značkou MI číslo 861. 

Pro obecnou orientaci v potenciálně relevantní literatuře je dostupný seznam publikací vydaných Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR v letech 1990-2014. 

Použité zdroje

KAPLAN, Karel. Aparát ÚV KSČ v letech 1948-1968: studie a dokumenty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, vol. 10. ISBN 80-85270-20-X. Oproti časovému vymezení v názvu publikace jsou zde ˝navíc˝ obsaženy informace o struktuře Sekretariátu resp. aparátu ÚV KSČ také za období 1945-48.

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Datum zadání dotazu

04.04.2016 19:20

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu