Středověké slavnosti

Text dotazu

Jak se jmenovala (pokud nějak) osoba, která v pozdním středověku uváděla šlechtice do síně, kde se konala daná slavnost? Většinou je hlasitě představovala celým jménem a titulem.

Odpověď

Dobrý den,

při královských audiencích a jiných dvorských či šlechtických slavnostech měl na starosti organizaci a ohlašování hostů a svého pána herold (či též ceremoniář).

 "Slovo herold pochází ze staré francouzštiny a označoval se tak královský úředník, který měl na starosti organizování oficiálních jednání a slavností (nazýval se proto i ceremoniář). Protože do jeho pravomocí spadalo také organizování turnajů, jichž se směli účastnit pouze urození rytíři, kteří měli erb, musel současně prověřovat pravost erbů a rozhodoval, zda se přihlášený rytíř smí turnaje účastnit. Časem se z heroldů stali úředníci, kteří se zabývali výhradně heraldikou - evidencí, ověřováním a tvorbou nových erbů, což byla neobyčejně složitá záležitost vzhledem k řadě zásad, jimiž se tvorba erbů až do 16. století řídila." 

(VONDRUŠKA, Vlastimil. Život ve středověku: [průvodce základními pojmy]. 2., upr. vyd., V nakl. Moba 1. Brno: MOBA, ©2014. str. 64 - 65. )

 

herold (†herolt), -a m. (heroldka, -y ž.) (z něm.) hist. středověký dvorský a šlechtický obřadník vyhlašující zprávy, rozhodnutí ap., pův. při turnajích ohlašující svého pána (Slovník spisovného jazyka českého: http://ssjc.ujc.cas.cz/ )

 

 

 

 

Použité zdroje

* VONDRUŠKA, Vlastimil. Život ve středověku: [průvodce základními pojmy]. 2., upr. vyd., V nakl. Moba 1. Brno: MOBA, ©2014. 349 s. ISBN 978-80-243-5826-0.

* PETRÁŇOVÁ, Lydia. Průvodce všedním životem ve středověku. 1. vyd. Úvaly: Albra, 2005. 83 s. Pomocné knihy pro žáky a učitele. ISBN 80-7361-003-5.

* VERDON, Jean. Volný čas ve středověku. Překlad Jiří Žák. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2003. 261 s. Kulturní historie. ISBN 80-7021-543-7.

* DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Dana, ed. Dvory a rezidence ve středověku. III, Všední a sváteční život na středověkých dvorech. 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 2009. 549 s. Mediaevalia Historica Bohemica, suppl. 3. ISBN 978-80-7286-153-8.

* VONDRUŠKA, Vlastimil. Život ve staletích: lexikon historie. 14. století. Vyd. 1. Brno: MOBA, ©2011. 125 s. ISBN 978-80-243-4243-6.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.11.2015 12:53

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu