Střediskové obce

Text dotazu

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jaký měly střediskové obce význam pro administrativní vývoj území v 70. a 80. letech? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

ke zpracování Vašeho dotazu (možná se jedná o téma školní práce) by bylo zapotřebí delší doby, zasíláme Vám proto pouze příklady záznamů o literatuře, které byste snad mohl využít.

Další literaturu doporučujeme vyhledávat v bázi NKC Národní knihovny, http://www.nkp.cz zadáním klíčových slov, např. obce, místní správa, místní rozvoj, apod. do vyhledávacího formuláře /rejstříku.

 

Doporučená literatura :

Jan Holeček ... [et al.Obec a její rozvoj v širších souvislostech. Brno : GaREP, 2009. -- 74 s.

Kategorizace sídel k roku 1983. Historický lexikon obcí 2005.

Malík, Z., Čada, R., Lukašík, M., Musil, J., Uličný, F., Zbořil, M. 1968. Kritéria racionálního rozvoje osídlení. Praha, Výzkumný ústav výstavby a architektury, 246 s.

Deiters, J. 1998. Revize koncepce střediskové soustavy: oživení klasického nástroje uspořádání prostoru? Urbanismus a územní rozvoj, 25, č. 1, s. 41-46.

Musil, J.2001. Vývoj a plánování měst ve střední Evropě v období komunistických režimů. Sociologický časopis, 37, č. 3, s. 275-296.

Kalecký, L.2012. Změny sídelní struktury v důsledku uplatnění střediskové soustavy osídlení. In: Geografický výzkum v České republice - workshop doktorandů z 15.-16. září 2011 Malík, Z., Čada, R., Lukašík, M., Musil, J., Uličný, F., Zbořil, M. 1968. Kritéria racionálního rozvoje osídlení. Praha, Výzkumný ústav výstavby a architektury, 246 s.

Deiters, J. 1998. Revize koncepce střediskové soustavy: oživení klasického nástroje uspořádání prostoru? Urbanismus a územní rozvoj, 25, č. 1, s. 41-46.

Musil, J. (2001): Vývoj a plánování měst ve střední Evropě v období komunistických režimů. Sociologický časopis, 37, č. 3, s. 275-296.

Kalecký, L.2012. Změny sídelní struktury v důsledku uplatnění střediskové soustavy osídlení. In: Geografický výzkum v České republice - workshop doktorandů z 15.-16. září 2011 (v tisku)

 

Princip střediskovosti je zákonitý jev, který se na struktuře osídlení určitým způsobem projevuje od nepaměti. Největšího uplatnění se teorie dočkala po 2. světové válce, princip střediskovosti se v té době stává základem studií rozvoje osídlení v řadě evropských zemí (např. ve Francii, Holandsku, Rakousku, Švýcarsku). U nás byla teorie centrálních míst použita v podobě tzv. střediskové soustavy osídlení.

Středisková soustava osídlení u nás po několik desetiletí patřila k základním prvkům územního rozvoje. Kostru sídelní sítě tvořila hierarchická soustava tzv. střediskových sídel (místního, obvodního a oblastního významu). Střediskové obce byly cílem investic, tvořily ohniska rozvoje a poskytovaly občanskou vybavenost pro své spádové území. Středisková soustava osídlení, někdy mylně označována jako "komunistický vynález", byla pro své některé vady zrušena po roce 1990.

V Československu se podkladem pro oficiální politiku koncepce střediskové soustavy osídlení stávají studie z let 1960-1968. Tehdy probíhal, za účelem racionalizace dalšího rozvoje osídlení, komplexní výzkum sídelní struktury. Cílem bylo zajistit na celém území, za pomoci omezených investičních prostředků, přijatelnou dostupnost občanské vybavenosti a obecně vyrovnané podmínky života -odstranění rozdílů- mezi městem a vesnicí.

V platnost vešla středisková soustava osídlení usnesením vlády ČSR ze dne 24. listopadu 1971 č. 283 "k návrhům dlouhodobého vývoje osídlení v České socialistické republice", kde došlo k rozlišení sídel na střediska osídlení obvodního významu (SOOV), střediska osídlení místního významu (SOMV), nestředisková sídla trvalého významu (NSTV) a nestředisková sídla ostatní (NSO). Usnesením byly schváleny SOOV a zásady k realizaci dlouhodobého vývoje osídlení.  K preferenci vybraných sídel však docházelo již od 60. let.

Zdroj : http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6544450

          https://cs.wikipedia.org/wiki/Obec

 

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

30.06.2015 16:32

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu