Skloňování příjmení

Text dotazu

Dobrý den, už hodnou chvíli studuji skloňování
mužských příjmení. Se svými přáteli se neustále dohaduju, že když se třeba
jmenuje někdo Švrček, tak když ho zdravím, neřeknu - Dobrý den pane Švrček,
ale pane Švrčku...Tady ovšem vůbec nesouhlasí, že když je příjmení zakončeno
souhláskou tvrdou nebo obojetnou, skloňuje se podle vzoru PÁN. Prosím, jak
se orientovat v příjmení "Švrček" a "Tomečka". Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

V 5. pádě se ve spisovném projevu skutečně používají zvláštní zakončení, a oslovení 1. pádem je pokládáno za hovorovější variantu, v některých situacích i méně zdvořilou. Navíc střídání 1. a 5. pádu je možné jen při oslovení pane Novák/Nováku. Kdybyste chtěla k oslovení připojit titul, nebo oslovit příjmením i jménem, musíte použít 5. pádu: pane doktore/inženýre Nováku; Petře Nováku, apod.

Pokud jde o zakončení: vzor pán není striktním předpisem, jak skloňovat, nýbrž vybraným slovem, které má případy shrnovat. Stejně jako většina dalších vzorů i tento obsahuje různé varianty a dílčí případy. Početná skupina podstatných jmen, jejichž tvarotvorný základ končí na k, g, h, ch, má v pátém pádě koncovku -u, např. dědku; biologu, chirurgu; vrahu, soudruhu; hochu, duchu (s několika výjimkami jako Bože, člověče). Jde tedy o docela početnou skupinu, která se navíc neomezuje jen na vlastní jména.

Více o tomto i jiných jazykových jevech najdete na internetu v jazykové příručce, kterou vytvořil Ústav pro jazyk český a odkud jsme také čerpali:

http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=cvr%C4%8Dek&Hledej=Hledej .

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.12.2009 10:31

Lucie píše:
Pátek 15.09.2017 10:51
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak správně skloňovat příjmení Polanecká a Polanecký (především množné číslo, aby jsme správně uvedli na zvonek).

Děkuji. Polanecká
PSK - admin píše:
Pondělí 18.09.2017 14:46
Dobrý den,

internetová jazyková příručka http://prirucka.ujc.cas.cz/ uvádí:
"U příjmení, která mají podobu přídavného jména (Veselý, Šťastný, Rychnovský, Polanecký), je základní podoba rodina Veselých, Šťastných, Rychnovských, Polaneckých a podobně také manželé/sestry/bratři Veselých, Šťastných, Rychnovských, P, je-li taková podoba v rodové tradici, pokládají se za správné i podoby manželé Veselí, Šťastní, Rychnovští, rodina Veselá, sestry Veselé ap. vedle základního způsobu s -ých."
Tomáš Brutar píše:
Středa 03.08.2022 20:03
Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat na skloňování příjmení Matěja?
Byl jsem zaškolen u pana Matějy nebo Matěji?
Děkuji
PSK - admin píše:
Čtvrtek 04.08.2022 15:23
Hezký den,

příjmení Matěja, stejně jako ostatní mužská jména zakončená na "a", se skloňuje podle vzoru předseda, respektive dle jeho podvzoru „paňáca“, vzhledem k přítomnosti měkké souhlásky "j" před koncovou hláskou. Správná varianta bude tedy: "Byl jsem zaškolen u pan Matěji."

Níže přikládáme celý výňatek z Internetové jazykové příručky Ústavu pro jazyk český.

"1 Jména zakončená ve výslovnosti i v písmu na a (typ Ondra, Hůla, Maxa, Gargantua, Baroja, Váša, Nohavica, Borgia, Lorca, Mantegna, Ma)

Jména zakončená ve výslovnosti i v písmu na a skloňujeme podle vzoru „předseda“ (Ondra, Jarda, Svoboda, Hůla, Maxa, Gargantua, japonské jméno Akutagawa –⁠ 2. p. Ondry, Jardy, Svobody, Hůly, Maxy, Gargantuy, Akutagawy –⁠ 5. p. Ondro, Jardo, Svobodo, Hůlo, Maxo, Gargantuo, Akutagawo). Pokud koncové hlásce a předchází měkké souhláskové písmeno či i/y, je ve 2. p. koncovka i –⁠ podvzor „paňáca“ (Váša, Váňa, Baťa, Nohavica, Goya [goja], Borgia [bordža], Mantegna [manteňa], Maria, García, Mircea [mirča] –⁠ 2. p. Váši, Váni, Bati, Nohavici, Goyi [goji], Borgii [bordži], Mantegni [manteňi], Marii, Garcíi, Mircei [mirči] –⁠ 5. p. Vášo, Váňo, Baťo, Nohavico, Goyo, Borgio [bordžo], Mantegno [manteňo], Mario, Garcío, Mirceo [mirčo])."
 
Zdroj: Internetová jazyková příručka [online] (2008–2021). Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Cit. 04. 08. 2022. <https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=321>.
 
Pro zajímavost, výskyt obyvatel se stejným příjmením v ČR najdete na tomto odkazu: https://www.kdejsme.cz/prijmeni/Mat%C4%9Bja/hustota/.
Dominika Semrádová píše:
Pondělí 29.08.2022 13:57
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat na správné skloňování příjmení Rychecký. Respektive, jak se skloňuje, když bych chtěla mluvit o novomanželích, budou to Rycheccí, či Rychecčí, Rychecští, nebo úplně jinak?
Děkuji moc za odpověď.
PSK - admin píše:
Úterý 30.08.2022 10:46
Dobrý den,
Podle interentové příručky ÚJČ AV ČR patří příjmení Rychecký do kategorie příjmení adjektivních, při skolňování proto budeme postupovat podle následujících pravidel:

„U adjektivních příjmení jsou častější podoby: přijeli k nám manželé Novotných, Čepických, Rathauských, Skotnických, ale i manželé Novotní, Čepičtí, Rathauští, Skotničtí; potkali jsme manžele Novotných, Čepických, Rathauských, Skotnických i manžele Novotné, Čepické, Rathauské, Skotnické

Pojmenování rodiny jako celku
Pojmenovat rodinu jako celek můžeme buď příjmením, anebo spojením „rodina + příjmení“. Užijeme li pouze příjmení, skloňujeme tak, že u substantivních příjmení užijeme podob se zakončením ovi; ve 2., resp. ve 3. p. lze i ve spisovných projevech užít vedle toho i substantivních koncovek ů, resp. (ov)ům:
1. p. přijeli k nám Novákovi, Novotných, Novotní, Hořeních, Hoření, Skotnických, Skotničtí,
2. p. byli jsme u Novákových, u Nováků, u Novotných, Skotnických,
3. p. k Novákovým, k Novákovům, k Novákům, k Novotným, Skotnickým není od nás daleko,
4. p. potkali jsme Novákovy, Novotných, Novotné, Skotnických, Skotnické,
5. p. vážení Novákovi, vážení Novotní, vážení Novotných, vážení Skotničtí, vážení Skotnických,
6. p. mluvili jsme o Novákových, o Novotných, o Skotnických,
7. p. přátelíme se s Novákovými, s Novotnými, se Skotnickými.“

Ve vašem případě bude správné oslovení tedy: „manželé Rychečtí“.

ZDROJ: https://prirucka.ujc.cas.cz/
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu