Salakvarda

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych vědět odkud je slovo salakvarda. Našla jsem význam vojenský, ale proč se tak říká různým míchanicím a omáčkám?

Odpověď

Dobrý den.

Zlidovělý výraz „salakvarda“ pochází z latinského „guardia salva“ – bezpečný průvod, ochrana, doprovod (viz pramen: Latinsko český slovník. Praha: SPN, 1957. 483 s.)

Akademický slovník cizích slov, (Academia 1995), Díl II. S – Ž, uvádí pouze 2 významy slova salakvarda, a to oba vojenské. Další význam uveden není. Ottův slovník naučný ani další české encyklopedie výraz neuvádí vůbec.

salakvarda, -y, salvaguardia, -ie ž (z italštiny) historický, vojenský výraz

1.   (v 17.-18. stol.) výsada udělovaná objektu a jeho obyvatelům, že se zde nesmějí ubytovat vlastní jednotky, o což pečovala zvláštní stráž; tato stráž; zastarale: ochranná vojenská stráž vůbec

2.      2.    záruka bezpečnosti pro nepřátelské vyjednavače a jejich doprovod (bubeníky, trubače)

salakvarda, -y m (z italštiny) zastaralé: člen ochranné vojenské stráže (salakvardy); ozbrojený průvodce

Příklady použití zlidovělého výrazu „salakvarda“ – coby člena vojenského ochranného průvodu:

"Jeden ten salakvarda musel u krejčího před arestem stát vartu."

"Třikrát jsem si zaplatil salakvardu."

"Postavil se s rákoskou u okna mezi dveřmi jako salakvarda."

Pramen: Příruční slovník jazyka českého. Díl V. S-Š. Praha: Státní nakladatelství učebnic, 1948-1951.

Co bylo podnětem k použití slova salakvarda na míchanici na topinky a na další předpisy, nebo pro název rybníku, které jsou uvedeny na webu, se nám nepodařilo zjistit.  

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Knihovna Filozofické fakulty UK

Datum zadání dotazu

07.08.2014 13:18

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu