Rozmístění obyvatel v Evropě

Text dotazu

Rad bych se zeptal na rozmisteni obyvatel v Evrope, jejich duvody a dusledky? Dekuji

Odpověď

Doporučuji prostudovat například tyto tištěné a elektronické online publikace (tištěné publikace jsou z fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, na konci záznamu mají uvedenou signaturu a registrovaný čtenář si je může rezervovat na http://aleph.svkpl.cz):

BIČÍK, Ivan a kol. Lidé na Zemi : učebnice zeměpisu pro střední školy. 2. upr. vyd. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 1998. 47 s. : barev. il. ISBN 80-86034-29-1. - signatura 391A41670

BIČÍK, Ivan a JANSKÝ, Bohumír. Příroda a lidé Země : učebnice zeměpisu pro střední školy. 1. vyd. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 2001. 135 s. : barev. il., mapy. ISBN 80-86034-45-3. - signatura 391A45671

EUROPA - Eurostat [online]. Luxembourg : Statistical Office of the European Communities, b.r. [cit. 23.11.2006]. Dostupné na www: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu>.

Europe in figures - Eurostat yearbook 2005 [online]. 2005 Edition. Luxembourg : Statistical Office of the European Communities, Release date: 24.11.05 [cit. 23.11.2006]. Elektronická verze tištěné publikace ve formátu PDF, 7,00 MB. Dostupné na www:
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1334,49092079,1334_49092702&_dad=portal&_schema=PORTAL>. ISBN 92-894-9122-1, ISSN 1681-4789.

Population statistics [online]. 2006 Edition. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, Release date: 21.11.2006 [cit. 23.11.2006]. Elektronická verze tištěné publikace ve formátu PDF, 7,58 MB. Dostupné na www: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EH-06-001/EN/KS-EH-06-001-EN.PDF>. ISSN 1725-8670, ISBN 92-79-01642-3.

Trends in Europe and North America : the statistical yearbook of the economic commission for europe 2003 [online]. Geneva (Switzerland) : United Nations Economic Commission for Europe, C 2003 [cit. 23.11.2006]. Dostupné na www: <http://www.unece.org/stats/trends/>.

UNECE Trends 2005 : trends in Europe and North America 2005 - the statistical pocketbook of the economic commission for europe [online]. Geneva (Switzerland) : United Nations Economic Commission for Europe, C 2005 [cit. 23.11.2006]. Dostupné na www: <http://www.unece.org/stats/trends2005/Welcome.html>.

VALLIN, Jasques. Světové obyvatelstvo. Přel. Vilém Hübner. 1. vyd. Praha : Academia, 1992. 147 s. : 13 tab., 9 obr. ISBN 80-200-0437-8. - signatura 31A49201


Na ukázku zasílám také článek ze zahraničního časopisu zde jeho záznam z elektronického zdroje EBSCOhost (v příloze této zprávy je plný text ve formátu PDF):
Record: 1
Title:MAIN DEMOGRAPHIC & ECONOMIC INDICATORS.
Source:European Advertising & Media Forecast; Oct2004, Vol. 19 Issue 1, p144-187, 44p
Document Type:Article
Subject Terms:*DEMOGRAPHIC surveys, *ECONOMIC indicators, *EUROPEAN Union,
*LABOR supply, *LIFE expectancy, POPULATION research
Geographic Terms:JAPAN
Abstract:The article presents demographic statistics related to the European Union, Canada, Japan and the U.S. The article also gives information on economic indicators like gross domestic product, retail sales value, current account balance at current prices, value of goods exports and goods imports, trade balance, population by age and sex, population forecast, social indicators like birth rate, marriages, death rate, life expectancy at birth, labour force data.
ISSN:0951-7758
Accession Number:14935643
Database: Business Source Premier


Upozorňuji, že pokud máte zájem o rešeršní služby Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, kontaktujte pracoviště speciální studovna 2.p.,viz. http://www.svkpl.cz/bis2.htm. Rešerše jsou placenou službou, viz. ceník http://www.svkpl.cz/cenik.htm#spec.

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni

Datum zadání dotazu

19.12.2007 09:34

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu