Rodinný vztah Křemílka a Vochomůrky

Text dotazu

Dobrý den. Chtěla bych se vás zeptat jestli byli
Křemílek a Vochomůrka bratři nebo kamarádi nebo bratránci a nebo i něco
jiného. Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

na internetu jsme našli velmi pěknou práci, která rozebírá z mnoha hledisek Večerníčky, pohádky České televize pro děti před spaním. Jsou tam zmínky samozřejmě i o pohádkách z Pařezové chaloupky a o postavičkách lesních skřítků Křemílka a Vochomůrky. (Pohádky z mechu a kapradí). I když tam není výslovně napsáno, v jakém vztahu oba mužíčkové jsou, vyplývá to z textu, viz úryvky níže:
"Ani ztráta lásky, ať už rodičovské nebo přátelské (v intencích lásky milenecké se Večerníček pohybuje spíše výjimečně), není neobvyklým mechanismem morálního tlaku ve Večerníčku. Sehrává svou důležitou roli zejména v případě ,,párových" hrdinů, tedy dvojic jako jsou Bob a Bobek, Křemílek a Vochomůrka, Káťa a Škubánek nebo Tomík a jeho autíčko s červeným srdcem, kteří vůči sobě navzájem pociťují nebo projevují příbuzenské až sourozenecké vztahy. K jejich rozkolu dochází často v důsledku hádky, která má za následek, že se hrdinové k sobě odvrátí zády a dočasně přeruší svoje pouto. Právě toto jednání, které s sebou nese zjištění nenahraditelné emocionální ztráty, ale vede dvojice k brzkému usmíření. Děti se tak učí, že hádat se je sice lidské, ale hodnota skutečného přátelství je vyšší než vlastní uspokojení z vítězství.

...setkáváme se nejen s kooperujícími skupinami připomínající rodinu, ale velmi často také s indiferentním domácím nebo domáckým prostředím; lhostejno, zda jde o pařezovou chaloupku Křemílka a Vochomůrky, kouzelný klobouk Boba a Bobka, krtkovu noru nebo skutečný dům Káti a Škubánka, Večerníček nabízí většině postav domácí zázemí, v němž velmi často začíná celý příběh a do nějž se hrdina nebo hrdinové na konci dané epizody opět vrací.

... vytváří osamělý (dětský) svět, svět bez rodičů a příbuzných, ve kterém ovšem postavám (a tedy i dětskému divákovi) zároveň tradiční domácí prostředí simuluje. Hrdinové večerníčků a s nimi i děti tak neztrácejí pocit bezpečí, který pro ně známé domácí prostředí znamená.

Ve Večerníčku se často
nevyskytují sóloví hrdinové, obvyklejší je existence dvojic nebo skupin (Hurvínek, Mánička a Žeryk, Bob a Bobek, Maxipes Fík a Ája, Pat a Mat, Křemílek a Vochomůrka, Krtek a myška), které jsou na sebe vázány právě cennými přátelskými vztahy, bez kterých by byl život prázdný a osamělý.

Ve Večerníčku se nejčastěji setkáváme s hrdinskou dvojicí, ať už jde o hrdiny ve svém vztahu si rovnocenné (Bob a Bobek, Křemílek a Vochomůrka, Pat a Mat, Káťa a Škubánek, Tomík a autíčko s červeným srdcem, Ája a Maxipes Fík, Štaflík a Špagetka) nebo hrdinu a jeho pomocníka (Racochejl a Polníček).
Méně už se
setkáváme se skupinou aktérů (Hurvínek, Spejbl, Mánička a Žeryk, Rumcajs, Manka a Cipísek, Krakonoš, Anče, Kuba, hajnej a Trautenberk, mašinky a železničáři), ojedinělý je pak osamělý hrdina (Rákosníček, krtek).

Důvěrný reciproční vztah ­ kamarádství ­ je v dětství teprve konstruován, bývá situační, aktuálně má ale pro dítě subjektivní i vývojový význam.
Kamaráda totiž,
na rozdíl od sourozence, získává dítě vlastní volbou. Pokud mu vztah nevyhovuje, může ho odmítnout. Také ve Večerníčku, v jehož obsazení dominují hrdinské dvojice nebo páry, se jen zřídka setkáme s příbuzenskými pouty dvojic. Daleko častější je vztah založený na přátelství,...
Prostor Večerníčku,
v němž se to hemží kamarádskými dvojicemi, nebo skupinami je tak jakousi obdobou dětského hřiště, který svou skladbou odpovídá potřebám vyvíjejícího se dítěte.
Večerníčku tedy dominují pároví nebo kolektivní hrdinové.

Ve Večerníčku se, jak jsme zjistili, často nesetkáváme s příbuzenskými pouty hrdinských dvojic. Tyto dvojice jsou naopak obrazem kamarádského vztahu, který děti tolik potřebují.
Stejně jako získávají děti své kamarády (na rozdíl od sourozenců) vlastní volbou, i dvojice ve Večerníčku se často před zraky diváků teprve utvářejí, většinou jde v podstatě o náhodná setkání, na jehož pozitivních základech se postavy rozhodnou vybudovat přátelský vztah.

Koncept hrdinské dvojice je však mnohdy již nastaven od první epizody a nelze u něj dohledat, jakým způsobem a proč vlastně vzniknul. Křemílek a Vochomůrka spolu prostě žijí v pařezové chaloupce, Bob a Bobek v klobouku kouzelníka Pokustóna, Pat a Mat v jednom domě, Štaflík a Špagetka v jedné boudě, aniž by se nám na rozdíl od předchozích příběhů alespoň v první epizodě vysvětlilo nebo naznačilo, kde má tento vztah původ. Což ale dětem vadit nemusí, právě naopak... ­ Členové těchto dvojic ­ ať už zkonstruovaných za přítomnosti diváka nebo bez něj - jsou si nejčastěji rovnocennými partnery, kamarády, kteří můžou mít různé (obvykle navzájem se doplňující) charaktery.
Křemílek a Vochomůrka podobně jako Bob s Bobkem nebo Tomík s autíčkem zase tvoří dvojice, v nichž mají oba partneři v důsledku sice rovnocenné role, přesto zaujímá jeden z nich (adresně Křemílek, Bob, Tomík) nevyřčenou pozici staršího a moudřejšího, který musí na kroky a jednání svého kamaráda neustále dohlížet a mnohdy jeho chyby i napravovat.
MASARYKOVA UNIVERZITA
FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ
Katedra mediálních studií a žurnalistiky ČESKÝ VEČERNÍČEK Analýza komunikační strategie nejoblíbenějšího televizního pořadu BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Aneta Hronová Vedoucí práce: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
Brno 2009
http://is.muni.cz/th/143883/fss_b/Vecernicek_Hronova.txt
<http://is.muni.cz/th/143883/fss_b/Vecernicek_Hronova.txt>

Křemílek a Vochomůrka, lesní skřítci, vznikli jako protipol k trpaslíkům, které si lidé začali dávat do zahrad. Podle autora Václava Čtvrtka se názvu trpaslík dostalo tímto až pejorativní nádech a to chtěl V. Čtvrtek svými polidštěnými laskavými  skřítky prozářenými naivní dětskou důvěřivostí změnit.

Zdroj: BÍLKOVÁ, Eva. Okolo Řáholce. Povídání o Jičíně, Václavu Čtvrtkovi a jeho díle. Jičín: Městská knihovna, 2002.

Obor

Divadlo, film, tanec

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.07.2012 14:58

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu