Restituční a privatizační procesy v ČR

Text dotazu

Dobrý den,
obracím se na Vás s žádostí o pomoc při výběru literatury k vypracování diplomové práce na téma:
"Analýza vývoje procesů restituce a privatizace zemědělského a lesního majetku v ČR Děkuji za vyřízení mého dotazu.

Odpověď

Dobrý den,
některé informace k danému tématu byste mohla nalézt v následující literatuře:
(Online katalog Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/F/cze/nkc )

* After socialism : land reform and rural social change in Eastern Europe. 1st pub.  Oxford : Berghahn Books, 1996. ISBN1-57181-326-8.
* Privatization in rural Eastern Europe : the process of restitution and restructuring. Cheltenham : Edward Elgar, 1998.
* Privatizing the land: rural political economy in post-communist societies. London : Routledge, 1998. ([elektronický zdroj] licencovaná databáze ebrary - viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104 ) *Výsledky privatizace a transformace zemědělství ve východních zemích SRN a v ČR : sborník referátů z mezinárodního semináře : 23. května 2002 v Jesenici u Prahy. [Praha] : Agrární komora ČR v nakl. Brázda, 2002. ISBN 80-209-0307-0.
*  PRŮCHOVÁ, Ivana. Restituce majetku podle zákona o půdě. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 1997. ISBN   80-7179-110-5.
*  PRUDILOVÁ, Miloslava.  Vrácení zemědělské půdy, pachtovné a daně soukromých zemědělců. 2., přeprac., rozš. a dopl.vyd. Vlkov : Karkulka, 1991.
*  SPÁČIL, Jiří.  Zemědělské restituce a soudní praxe. 1. vyd.Nakl. údaje   Praha : C.H. Beck, 1998. ISBN   80-7179-206-3.

Poměrně velké množství literatury bylo vydáno k problematice restituce a privatizace obecně ( viz Online katalog Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/F/cze/nkc )

Další literaturu k tématu můžete dohledat prostřednictvím již zmíněného  Online katalogu Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc, Souborného katalogu ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc, Jednotné informační brány: http://www.jib.cz, články - prostřednictvím databáze ANL : http://aleph.nkp.cz/cze/nkc  (a ANL+ : http://www.jib.cz ).

Se svým dotazem se můžete obrátit také na Zemědělskou a potravinářskou knihovnu: http://www.nzpk.cz/

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.12.2012 13:08

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu