Radiogol

Text dotazu

V novinových článcích (z roku 1926) jsem nalezl zmínku o Radiogolu - zázračném léku. Jednalo se o podvod (Radiogol = zabarvená voda), prodávaný podvodníky, vydávající se za lékaře. Může slovo Radiogol odkazovat na reálný lék z té doby, či je jen plodem fantazie podvodníků? Existovali v té době i jiní falešní lékaři, nebo uvedení podvodníci jsou průkopníky v Československu?

Odpověď

Dobrý den,

 

patrně odkazujete na níže uvedené články:

 

„Zase zázrační lékařů Poslední dobou obcházejí Krkonošemi, zejména Trutnovském a Vrchlabském dva zázrační lékaři a lákají peníze na důvěřivých lidech. Jsou as 20IetI a nabízejí v lahvičkách „radiogol" po 21 Kč. Janu Fingrovi ve Volském Dolu u Vrch.abí, který jest nemocen, představili se jako lékaři ze Sanatoria v Dolní Lípové, okres Frývaldov ve, Slezsku, udali, že jsou zástupci tohoto sanatoria a že byli drem Bittnerem k němu posláni. Nemocnému muži vnutili 20 lahví radipgolu, za který jim Finger zaplatil 462 Kč. Později přišli k dělníku Gustavu Gottsteinovi v Horním Vrchlabí, který trpí srdeční vadou, prodali mu 6 lahví radiogolu za 240 Kč a odešli. Poněvadž bylo zjištěno, že podobné sanatorium neexistuje, které by prodávalo radiogol, a že dr. Bittner již zemřel, jde o podvodníky, kteří lstivým předstíráním lákají peníze. Radiogol jest bezcenná tekutina. Veřejnost se upozorňuje na podvodníky, kteří jsou stiháni zatykačem.“ Zdroj: Národní listy. Praha: Julius Grégr, 2.10.1926, 66(270). ISSN 1214-1240. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:c697f604-435d-11dd-b505-00145e5790ea

 

Zázrační lékaři s „radiogolem" zatčeni. Před delší dobou jsme psali o dvou podvodnících, kteří zejména v severních Čechách prodávali nemocným zázračný lék „Radiogol". 30. m. m. byl zatčen druhý z nich Čeněk Sitta 7, Rudolfova. Sitta se svým přítelem Ottou Pohanělem ze Zábřehu na Moravě, jenž byl zatčen asi před 14 dny v Teplicích Saňoví, vydávali se za lékaře ze Schrottejova sanatoria v Niedcr Landenwiese v Německu a navštěvovali osoby stížené tuberkulosou a nervově a prodávali jim zázračně působící lék „Radiogol". Sitta při zadržení legitimoval se četnické- mu strážmistru lístkem pro cestující na jméno Otto Pohaněl. Bylo u něho nalezeno ještě 200 lahviček „Radiogolu", 50 prospektů s razítkem „Werneťs Sanatoriím Neusiedel" a plná moc, opatřená razítkem se jménem MUDr. Karel Funke. Sitta se přiznal, že páchal podvody na toto jméno. Jako třetí společník podvodníků byla četnictvem v Zábřehu na Moravě zatčena milenka Sittova Hilda Pohanělová, 23letá z Jestřebí u Zábřehu. Podvodník Sitta je hlodán vojenskou prokuraturou v Košicích, vojenskou prokuraturou v Olomouci, kraj. soudem v Olomouci a řadou četnických stanic v severních Čechách. Zázračný lék „Radiogol" je zbarvená voda. Pohaněl a Sitta a jejich společnice jsou v soudní vazbě. Zdroj: Národní listy. Praha: Julius Grégr, 7.11.1926, 66(305). s. 4. ISSN 1214-1240. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:452ef0f0-783a-11e7-8b50-001018b5eb5c

 

Prošli jsme zdroje Národní lékařské knihovny, odkaz: https://www.medvik.cz/bmc/searchcl.do¨a a volně dostupnou lékařskou databázi PUBMed, odkaz: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ a Bibliografii českých dějin, odkaz: https://biblio.hiu.cas.cz/#!/ . Lék s názvem, o němž píšete jsme nenašli. V digitální knihovně Kramerius se objevuje název tohoto léku pouze v roce 1926, tedy v roce, kdy ho prodávala právě tato skupina podvodníků.

 

Samozřejmě i lékaři mohou provádět podvody vraždit, viz níže:

Jiný případ: Jeden vrchní štábní lékař a okresní šikovatel byli již zatčeni. Oba, jak z důkazového materiálu vysvítá, pracovali společně rukou v ruce. Taxa vrchního štábního lékaře obnášela 1200 K za osvobození rekruta od vojenské služby. Další zatýkání bude následovat. Zdroj: Hlas lidu. New York: Bohemian Workingmen Coperative Assotiation, 1886-1921. ISSN 2573-8992. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:1aa0a3bf-a5bc-4132-82e5-fcb50f5852be

•             EVANS, Colin. Vraždící doktoři. Překlad Hana Ederová a Šárka Dejdarová. 1. vyd. Plzeň: Perseus, 1994 [v tiráži spr. 1995]. 234 s. Stránky zločinu. ISBN 80-901706-8-4.

•             VIESER, Michaela. Mastičkáři, čichači kávy, brabenáři, aneb, Čím se živili naši předkové. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 208 s. ISBN 978-80-247-4028-7.

•             BURKE, Peter. Žebráci, šarlatáni, papežové: historická antropologie raně novověké Itálie: eseje o vnímání a komunikaci. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 2007. 403 s. ISBN 978-80-7319-069-9.

•             TOMÍČEK, David. Víra, rozum a zkušenost v lidovém lékařství pozdně středověkých Čech. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009. 235 s. Acta Universitatis Purkynianae; 153. ISBN 978-80-7414-177-5.

•             ČÍHAL, Petr, ed. Léčení a léčitelství v lidové tradici. Vydání první. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2015. 335 stran. ISBN 978-80-87671-22-1.

•             GRUNDA, Blahomil a ŠEVČÍKOVÁ, Jitka. Ranhojiči, lékaři a porodní báby Blanenska, Kunštátska a Boskovicka. Blansko: Nemocnice, 2012. 111 s., xvi s. obr. příl. ISBN 978-80-260-0884-2.

 

Vy spíše máte na mysli podvodníky, kteří se vydávají za lékaře. V některé z výše uvedených knih najdete podvodné středověké léčitele a mastičkáře.

Obor

Lékařství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.10.2019 10:44

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu