půdy v ČR

Text dotazu

Jaký typ půdy se nejvíce vyskytuje v ČR?

Odpověď

Dobrý den,

nejrozšířenějším půdním typem u nás jsou hnědé půdy (asi 42,3% území), které se vyznačují střední úrodností a vyskytují se zejména v pahorkatinách (hnědé půdy nižších poloh), vrchovinách i horských oblastech. Druhým nejčastějším půdním typem u nás jsou hnědozemě (14,6%), které mají menší obsah humusu než černozemě, ale jsou také velmi hodnotné a vhodné i pro pěstování náročných obilovin. Vyskytují se hlavně v nižším stupni pahorkatin a v okrajových částech nížin s nadmořskou výškou přibližně 200-400 m. Třetí místo se 14,3% zaujímají černozemě, nejúrodnější půdy s vysokým podílem humusu. Najdeme je zejména ve středním Polabí, v dolním Poohří, v Dyjsko-svrateckém, v Dolnomoravském a zčásti i Hornomoravském úvalu. Čvrtou nejpočetněji zastoupenou skupinu tvoří illimerizované a oglejené půdy (13,1%), které se nacházejí spíše v rovinatých chladnějších a vlhčích oblastech. Zbylých 15,7% tvoří ostatní půdní typy jako např. lužní půdy, nivní půdy, podzoly, rendziny, zasolená půda (solončak), rašeliništní půdy apod.

Použitý zdroj:

* Ottova encyklopedie Česká republika. Díl 1: Příroda, Zeměpis. Praha: Ottovo nakladatelství, 2006. Str. 605. ISBN 80-7360-456-6.

Podrobnější informace o půdách naleznete např. v následujících publikacích:

* TOMÁŠEK, Milan. Půdy České republiky. Praha: Česká geologická služba, 2007. 67 s. ISBN 978-80-7075-688-1.

* JANDÁK, Jiří; PRAX, Alois; POKORNÝ, Eduard. Půdoznalství. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2007. 142 s. ISBN 978-80-7157-559-7.

* KLUIBR, Josef. Pedologie. Vodňany: Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, 2001. 97 s. ISBN 978-80-87096-01-7.

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.05.2008 08:58

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu