převod a přechod vlastnictví

Text dotazu

Co byl a nebo je přechod a převod vlastnictví?
Případně. Mají nebo měly tato dvě slova v právní praxi různý nebo stejný význam? zdroj OZ 141/1950 Sb.

Odpověď

Dobrý den,

jak je již zmíněno v pravidlech pro vyplňování formuláře služby Ptejte se knihovny (viz http://www.ptejteseknihovny.cz/ask.php#pravidla), právnické dotazy by měly být směřovány spíše k právníkovi než ke knihovníkovi.
Přesto jsem se pokusila tyto výrazy vyhledat, odpověď ale berte jako laickou. V knize Lexikon občanského práva naleznete definici výrazů PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA a PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA.

"Přechod vlastnického práva: Jde o jednu skupinu případů derivativního nabývání vlastnického práva. Společně s převodem vlastnického práva patří mezi odvozené ( derivativní ) způsoby nabývání. Při přechodu dochází k nabytí na základě právních skutečností, které nejsou projevem vůle, tj. na základě zákona, rozhodnutím státního orgánu, děděním."

Převod vlastnického práva: "Jde o jednu skupinu případů derivativního nabývání vlastnického práva. Společně s přechodem vlastnického práva patří mezi odvozené ( derivativní ) způsoby nabývání. Při převodu vlastnického práva dochází k jeho nabytí na základě projevu vůle, tj. kupní smlouvou, darovací smlouvou atp. Při převodu vlastnického práva platí zásad, že nikdo nemůže převést na jiného více práv, než má sám.
To znamená, že lze vlastnické právo nabýt pouze od vlastníka věci, a že zároveň s převodem přecházejí na nabyvatele i "závady váznoucí na věci", tj. věcná břemena, zástavní práva apod. Vlastnické právo lze nabývat pouze v takovém rozsahu, jak příslušelo původnímu vlastníkovi ( tento princip je v občanském zákoníku prolomen v § 486 )"

Zdroj:
FILA,J.; HURDÍK,J.;KORECKÁ,V.;TELEC,I.Lexikon občanského práva. Vyd. 1. Ostrava : Sagit, 1997. ISBN 80-7208-002-4 (váz.)
[mailto:Milan.Vinduska@tiscali.cz]

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.12.2007 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu