Postgutenbergovské galaxie

Text dotazu

Dobrý den,
V rámci studia jsem narazil na pojem Postgutenbergovská galaxie. Chtěl bych se zeptat, co vlastě přesně tento pojem představuje? Popřípadě kde bych se mohl o významu tohoto pojmu dozvědět víc.

Odpověď

Dobrý den,

pojem odkazuje na knihu M. McLuhana Gutenberg Galaxy, viz https://www.knihovny.cz/Record/upol.UpolUsCat%2A0331069?sid=7839505. Myslí se tím tedy krajina nových médií jako jsou např. chat, blog, sociální sítě a různé online "žánry". PG označuje současnou éru charakterizovanou širokým využitím digitálních technologií a internetu, které změnily způsob vytváření, šíření a konzumace informací. Pojem vychází z myšlenky, že digitální věk přinesl zásadní změnu v komunikaci a médiích, podobnou dopadu vynálezu knihtisku Johannesem Gutenbergem. Tento pojem odráží hluboké změny ve způsobu přístupu ke znalostem a jejich sdílení v současné společnosti a zdůrazňuje dominanci digitálních médií a jejich vliv na různé aspekty lidského života, včetně poznávání, sociální interakce a kulturní produkce.

Co se týče literatury, tak bude až na výjimky dostupná spíše v angličtině.

Shanahan (1988) se zabývá vlivem televize a masmédií na veřejný diskurz a zdůrazňuje posun ke kultuře, v níž dominuje zábava a vizuální komunikace. To se shoduje s konceptem "postgutenbergovské galaxie", neboť zdůrazňuje proměnu komunikace v digitálním věku směrem k vizuálně orientovanému a zábavnějšímu obsahu.

Levine a McLuhan (1964) v knize "Understanding Media: The Extensions of Man", viz https://www.knihovny.cz/Record/mzk.MZK01-001151332, poskytují vhled do transformačních účinků médií na lidskou společnost. Jejich práce sice vznikla ještě před digitální revolucí, ale základní koncepty, o nichž hovoří a které se týkají vlivu médií na lidské chování a vnímání, jsou relevantní pro pochopení dynamiky "postgutenbergovské galaxie".

Dále můžeme zmínit ještě knihu Nebezpečná mělčina, viz https://www.knihovny.cz/Record/mzk.MZK01-001577383, která se zabývá kognitivním dopadem internetu a digitálních technologií. Ta se vztahuje ke konceptu "postgutenbergovské galaxie", neboť se zabývá neurologickými a kognitivními důsledky života v éře, které dominují digitální média a internet.

Dá se tedy říci, že "postgutenberská galaxie" vystihuje hlubokou proměnu komunikace a médií v digitálním věku a odráží posun k vizuálně orientované, digitálně propojené a informacemi nasycené společnosti.

Odkazy na články naleznete např. na Google Scholar, viz https://scholar.google.cz/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=postgutenberg+galaxy&btnG=&oq=postgute, případně v databázi ProQuest Central, kterou v MZK předplácíme (https://www.mzk.cz/katalogy-databaze/databaze/proquest-central).

Použité zdroje

Shanahan, D. (1988). Amusing ourselves to death: public discourse in the age of show business. The Social Science Journal, 25(3), 386-388. https://doi.org/10.1016/0362-3319(88)90048-1

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

Brno-město

Knihovna

Moravská zemská knihovna v Brně

Datum zadání dotazu

14.11.2023 18:46

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu