Pěší pluk 21 "Maršála Foche", historie náhradního praporu ??

Text dotazu

Dobrý den, rád bych se dozvěděl něco o službě v armádě před 1. sv. válkou a během ní. Můj praděd sloužil a bojoval u Pěšího pluku 21. maršála Foche - náhradní prapor, nevím ani co toto označení znamená.

K dispozici mám pouze propouštěcí list vojína v záloze z 31.12.1937

Odpověď

Dobrý den,

pěší pluk č. 21 "Maršála Foche" vznikl unifikací 21. střeleckého pluku francouzských legií a 21. pěšího pluku domácího, z něhož byl zřízen náhradní prapor. Posádkou pluku byla Čáslav, kde od samého počátku sídlilo jen velitelství pluku s pomocnou a technickou rotou. Náhradní prapor se do Čáslavi přemístil 17. ledna 1920 ze Žleb. V listopadu 1920 přišel do Čáslavi III. prapor, který předtím působil od 1. ledna 1920 ve Slaném a od 17. února 1920 v Hostivicích (kromě 1. a 10. roty, které zůstaly ve Slaném). I. prapor, který od 1. ledna 1920 působil v Kladně, se přemístil do Čáslavi 4. ledna 1921. Poslední přibyl do Čáslavi II. Prapor, který vznikl v Pardubicích, 31. července 1920 odjel na Podkarpatskou Rus a vrátil se odtud do Čáslavi 4. dubna 1921. Pluk byl pojmenován 12. května 1923.

Použitý zdroj: SANDER, Rudolf. Organizační a dislokační vývoj československé armády v letech 1918-1939. Sborník archivních prací. 1985, č. 1, s. 37-38. Dostupné také z (pouze z počítačů NK ČR): https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:76fd1ac1-f2dd-11e3-a012-005056825209 

Stručné informace k pluku můžete získat také z dotazu, na který jsme v rámci služby Ptejte se knihovny již odpovídali - https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/legie-francie-1918-21-cs-strelecky-pluk nebo také z některých webových stránek:

http://www.caslavsko.net/view.php?cisloclanku=2008061303-Valecne-cesty-21.-pesiho-pluku-caslavskeho-v-1.-svetove-valce
http://socharstvi.info/realizace/pomnik-21-pesiho-pluku-marsala-foche-v-caslavi/
http://www.vhu.cz/exhibit/prapor-21-streleckeho-pluku-cs-legii-ve-francii/

Podrobnější informace byste pak mohl nalézt v následujících publikacích a článcích, většina z nich je digitalizována a volně přístupná v Digitální knihovně Ministerstva obrany ČR (http://www.digitalniknihovna.cz/dsmo).

V publikaci Československá legie ve Francii, sv. 1, by měl být publikován příspěvek od Oldřicha Španiela s názvem Pěší pluk 21 "Maršála Foche":

* ŠPANIEL, Oldřich: Pěší pluk 21 "Maršála Foche". In: PREININGER, Ladislav, ed. Československá legie ve Francii: [1914-1918]. První sborník francouzských legionářů k 10. výročí samostatnosti Československé republiky. V Praze: Kruh francouzských legionářů, 1928. S. 139-148.

U tohoto svazku právě digitalizace probíhá, nicméně jeho část byla zřejmě vydána i v Důstojnických listech:

* ŠPANIEL, O. 10 let p.pl. 21 "Maršála Foche". Důstojnické listy: čtrnáctidenník Svazu československého důstojnictva. Praha: Ústřední výbor Svazu československého důstojnictva, 26.01.1928, 8(4). s. 2-5. ISSN 2336-212X. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/uuid/uuid:ed726476-5bd8-11e7-bb47-005056b73ae5

Dále se jedná o tituly:

* SLÁDEK, Cyril. Co máme věděti o naší armádě. V Praze: Státní nakladatelství, 1938. s. 106. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/uuid/uuid:be6cadf4-dbf3-11e9-8e3f-005056b73ae5

* TRENKLER, Karel a Jaroslav HINTNAUS. Válečné děje býv. pěš. pl. 21 čáslavského 1914-1919. Praha: [časopis] Kamarádství, 1936. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/uuid/uuid:20bf48a6-9ff3-4e5e-9c9e-adfb10d03e3a

Částečně:
* HRUBÝ, Vladimír. Hraničářský prapor 2 "Roty Nazdar". 1. vyd. Mladá Boleslav: Československá obec legionářská, Jednota Mladá Boleslav, 2008. 231 s. ISBN 978-80-86011-36-3. Obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/14329/pdf.

* KADLEC, Richard. Stručné dějiny pěšího pluku 21 maršála Foche. V Čáslavi: Voj. zátiší p. pl. 21 m. F., 1937. 15 s.

V Českém časopise historickém (1931, roč. 37, č. 3-4, s. 245) jsme ještě nalezli citace následujících článků:

* FOUSEK, Josef. K desátému výročí založení 21. čs. střel. pluku ve Francii. Československý legionář. Praha: Rudolf Novák, 23.12.1927, 9(51 - 52). s. 6-7. ISSN 1804-9176. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/uuid/uuid:5e368030-2a17-11e1-8c0a-0013d398622b

* Z prvých dnů 21. střeleckého pluku. Československý legionář. Praha: Rudolf Novák, 20.1.1928, 10(3). s. [1]. ISSN 1804-9176. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/uuid/uuid:a4f6f4b0-2a25-11e1-9bf5-0013d398622b

* A.E. K X. výročí pěšího pluku 21 Maršála Foche. Legie: Orgán nezávislé jednoty československých legionářů.. Praha: Antonín Pastýřík, 20.1.1928, 3(3). s. [1]. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/uuid/uuid:354f519f-ec78-11e6-b5bc-005056b73ae5

Ve Vojenském historickém archivu v Praze (http://www.vuapraha.cz/) by měl být uložen také archivní fond "Vojenské kroniky a fotoalba", který byl měl obsahovat i Kroniku pěšího pluku 21 "Maršála Foche":

Vojenské kroniky a fotoalba (1914 - 1939)
Název fondu (sbírky):Vojenské kroniky a fotoalba
Uloženo v archivu:Vojenský historický archiv
Místo vzniku fondu (sbírky):ČR
Časový rozsah:1914-1939
Metráž:8,2 bm zpracováno (z toho 8,2 bm inventarizováno), 0 bm nezpracováno
Přístupnost:Archivní soubor je přístupný pro nahlížení
Původce fondu(sbírky):Vojenské útvary, ústavy a úřady.
Tematický popis:Torzo původní sbírky, většina kronik i fotoalb přičleněna k příslušným fondům
Archivní pomůcky: VOJENSKÉ KRONIKY A FOTOALBA, 1914 - 1939. Inventář, 1963, s. 0, ev.č. 599.

Vojenský historický archiv zpřístupňuje v digitální podobě také vojenské matriky, pokud byste si chtěl o svém předkovi dohledat další informace (http://www.vuapraha.cz/node/109, odkazy od č. 799 dále nebo přímo vstup k matrikám: https://kramerius.army.cz/search/i.jsp?pid=uuid:dd3f82d5-e5c6-4232-a257-1a3714dfdeee, v menu v levé části můžete vybrat konkrétní rok).

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

17.03.2020 19:22

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu