Legie Francie 1918 - 21.čs. střelecký pluk

Text dotazu

Dobrý den, potřeboval bych zjistit něco víc o struktuře 21.čs. střeleckého pluku francouzských legií, ve kterém sloužil můj pradědeček. Vím, že se skládal z praporů a rot, ale dalo by ale zjistit: kolik měl pluk praporů, zda byly prapory pojmenovány a číslovány, kolik měl každý prapor rot a jakých čísel (jmen), kolik bylo vlastně vojáků v jedné rotě, v jednom praporu, v celém pluku? Případně kdo byli velitelé pluku či jednotlivých praporů. Mě se to nedaří na internetu ani v legionářské literatuře uceleně dohledat. Praděda byl v 7.rotě, dalo by se určit, kde s touto rotou ve Francii bojoval? Děkuji moc za jakékoli informace.

Odpověď

Dobrý den,

 

jako pěší pluk 21 "Maršála Foche" se nazývala jednotka, která se stala základem pozdější Československé divize ve Francii. Oficiálně byl pluk zřízen 19. ledna 1918, ale počátky je nutné hledat již v červenci 1917, kdy přijel do Francie transport 310 dobrovolníků z Rumunska. Tito "dobrovolníci" byli ve skutečnosti bývali rakouští zajatci z rumunské fronty, které pro naši armádu získal gen. Štefánik.

 

Jádro 21. pěšího pluku tvořilo však asi 1200 dobrovolníků z Ruska. Zajímavostí je, že označení pluku číslem 21 vycházelo z předpokladu, že v Rusku postaví naše legie 20. pluků a ve Francii by se pokračovalo v číslování 21.-30. Pluk dále tvořili dobrovolníci ze Spojených států, Austrálie, bývalí zajatci ze Srbska, Itálie, dobrovolníci ze srbské armády, Čechoslováci usedlí před válkou ve Francii a čs. dobrovolníci, kteří vstoupili před válkou do cizinecké legie, z níž byli propuštěni do čs. armády.

 

Dále se nám podařilo zjistit, že dva pluky ze samostatné čs. armády, a to 21. a 22. pluk společně tvořily I. čs. pěší brigádu, která byla od počátku července 1918 zařazena do 53. francouzské pěší divize, v níž tvořila polovinu pěchoty. Každý pluk měl 3 prapory a velkou pomocnou rotu. Vedle toho pak ještě každý prapor obsahoval jednu kulometnou rotu. Pěší rota měla 4 důstojníky, 175 mužů a 9 lehkých kulometů, později 196 mužů a 12 lehkých kulometů. Veliteli praporů 21. pluku byli majoři Husák, Bouruignon a Mauduyt.

 

Oba naše pluky zasáhly do bojů v době od 14. října do 1. listopadu 1918 v oblasti východně a severovýchodně od města Vouziers. Účastnily se přechodu řeky Aisne, dobyly vrchovinu východně od řeky a vytvořily předmostí, díky kterému uhájily dobyté území proti nepřátelským útokům. Náš 21. pluk dobyl vesnici Terron.

 

Překročení řeky Aisne podnikl IX. sbor, který tvořily 134. a 53. divize. Byl to velmi nebezpečný přechod zaplaveného území asi o šíři 1 km a ze strání nad řekou přitom Němci ostřelovali údolí řeky. 53. divize měla při sobě na pravém křídle 106. brigádu a na levém křídle 21. pěší pluk.

 

Velitelem pluku byl pplk. Guillain s pobočníkem por. Čermákem, I. praporu velel kpt. Husák s pobočníkem por. Eliášem; veliteli rot byli: kpt. Šidlík, por. Klíma, kpt. Vlasák s kpt. Matička. II. prapor: mjr. Bourguignon, pobočník por. Pán, velitelé rot: por. Waldhütter, Lexa, Tajovský, dr. Kloud. III. prapor: mjr. Mauduyt, pobočník por. Dvořák, velitelé rot: por. Přecechtěl, Martínek, Bláha a Bělín.

 

Celkové ztráty 21. pluku z boje u Terronu činily 9 důstojníků a 174 mužů mrtvých, 1 důstojníka a 68 mužů nezvěstných.

Dne 10. listopadu odešel pluk zpět do Mourmelon-le-Grand, kde se dozvěděl zprávu o kapitulaci Německa.

 

Od března roku 1918 operovala 53. divize v oblasti Blérancourtu, Rollot, Plessis-de-Roy a le Plémont. V červnu bojovala v bitvě u Matz. Posléze byli vojáci dopraveni do horního Alsaska (Leimbach, Burnhaupt-la-Hand. Následoval odpočinek v Epernay. Na konci září účast v bitvě v Champagni a Argonnách.

 

Pokud byste potřeboval zjistit více informací o Vašem předkovi, doporučujeme Vám obrátit se na Vojenský historický archiv: http://www.vuapraha.cz/archiv-historicky

 

 

 

Použité zdroje

ŠPANIEL, Oldřich. Pěší pluk 21 "Maršála Foche". In: OPREININGER, Ladislav, ed. Československá legie ve Francii: [1914-1918]. V Praze: Kruh francouzských legionářů, 1928, 1. sv., s. 139-148.

BOHÁČ, J., Francouzská 53. pěší divise. In: OPREININGER, Ladislav, ed. Československá legie ve Francii: [1914-1918]. V Praze: Kruh francouzských legionářů, 1930, 2. sv., s. 147-152.

https://www.valka.cz/10380-[…]-bojovych-jednotek-cs-legii

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

13.06.2018 17:44

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu