Penzijní reforma

Text dotazu

Dobrý den,

pro zpracování bakalářské práce na téma Penzijní reforma v ČR: nutnost nebo

dobývání renty bych potřebovala zdroje vhodné k tomuto tématu. Hledám

publikace, ve kterých jsou popisovány již zavedené reformy (Chile, Maďarsko,

Slovensko), informace o situaci v ČR, které se k tématu váží. Protože mám

posuzovat, zda je reforma dobývání renty tak také teoretické informace o tomto tématu. Ráda bych také, aby některé zdroje byly v angličtině (nejlépe

nějaké publikace od známých ekonomů - Stiglitz, Misses apod.).

Odpověď

Posílám seznam možné literatury a internetových odkazů k tématu vaší práce.

Díla Josepha E. Stiglitze a Ludwiga von Misese v češtině, angličtině i

dalších jazykách najdete v katalogu knihovny na adrese

http://library.vse.cz. Z katalogu můžete případně čerpat i další prameny.

 

 

 

Literatura:

Gill, Indermit Singh: Keeping the promise of social security in Latin

America. Washington, World Bank; Palo Alto: Stanford University Press

2004.

Public pension fund management: governance, accountability, and investment

Policies: proceedings of the second Public Pension Fund Management

Conference, May 2003. Washington, World Bank 2004.

Tullock, Gordon: The rent-seeking society. Indianapolis, Liberty Fund

2005.

Klvačová, Eva: Fenomén dobývání renty a jeho vliv na české veřejné finance.

Praha, Professional Publishing 2008.

Klvačová, Eva: Dobývání renty: teorie a praxe. Praha, Professional

Publishing 2006.

Klvačová, Eva: Státní pomoc, nebo dobývání renty?. Praha, Professional

Publishing, 2005.

Brdek, Miroslav: Trendy v evropské sociální politice. Praha, ASPI 2002.

Holman, Robert: Osobní účty ve zdravotním a penzijním pojištění. Praha,

Centrum pro ekonomiku a politiku 2002.

 

Bakalářské, diplomové a dizertační práce:

 

Eibner, Ivan: Důchodová reforma na Slovensku. BP62 - sklad

Cikánková, Kristýna: Český důchodový systém a zahraniční zkušenosti se

zaměřením na EU. DP7742 - sklad

Kotasová, Lenka: Komparace české, polské a maďarské penzijní reformy.

DP7377 - sklad

Korandová, Petra: Penzijní systémy s povinným fondovým pilířem. DP8025 -

sklad

Poláková, Petra: Mandatorní výdaje a penzijní reforma. DP - elektronický

zdroj

Živná, Renata: Důchodová reforma v ČR. DP - elektronický zdroj

Dočkal, Dalibor: Analýza a souvislosti důchodového systému ČR (příčiny a

dopady reforem). DP - elektonický zdroj

Kroutilová, Miroslava: Návrh penzijní reformy dle zkušeností okolních zemí.

DP - elektronický zdroj

Michalička, Tomáš: Návrh koncepce penzijní reformy v ČR. DIS - elektronický

zdroj

 

 

Internetové odkazy:

 

http://www.finmag.cz/clanek/10061/

http://www.blisty.cz/art/20012.html

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/pojisteni-investovani/penzijni-reforma-statu-min-sobe-vic/1000466/52154/

http://isea-cz.org/Aktuality/Posledn%C3%AD%C4%8Dl%C3%A1nkyakoment%C3%A1%C5%99e/tabid/64/articleType/ArticleView/articleId/159/Default.aspx

www.duchodovareforma.cz

www.employment.gov.sk

http://www.osn.cz/system-osn/specializovane-agentury/?i=116

http://www.oecd.org/

 

 

 

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

31.03.2009 14:11

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu