Patří výraz "být odejit/a" do spisovné češtiny?

Text dotazu

Dobrý den,

dohadujeme se, zda výraz "být odejit/a" patří, či nepatří do spisovné češtiny. Můžete nás prosím rozsoudit?

Děkuji a jsem s pozdravem.
Rébová.

Odpověď

Dobrý den,

výraz "být odejit" (podobně jako "být odmlčen", "být pohovořen", "být za vodou", atd.) je fráze, kterou uvádí akademický slovník neologismů.

Slovník neologismů uvádí: BÝT ODEJIT: expresivní (o člověku) být donucen k odchodu ze zaměstnání; být propuštěn: (př. trenér mužstva byl odejit)

Snažili jsme se proto zjistit, zda neologismus je či není součástí spisovného jazyka.

Z výkladu, co je "neologismus", který uvádí Encyklopedický slovník češtiny, vyplývá, že zařazení neologismů do spisovné nebo obecné češtiny není jednoznačné. Pro lepší ilustraci tohoto našeho zjištění vám posíláme celý text hesla "neologismus" ze zmíněného slovníku.

Obáváme se, že váš spor nerozsoudíme, a že obě strany mohou mít pravdu. Vzhledem k tomu, že není jednoznačně stanoveno, že neologismy jsou vždy součástí spisovného jazyka, domníváme se, že zatím výraz "být odejit" nepatří do úřední češtiny, zatímco v žurnalistickém, hovorovém a podobném jazyce může být běžně používaný a je srozumitelný.

Tento problém by vám mohla pomoci upřesnit jazyková poradna Akademie věd, kontakt na adrese: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=601

 

 

Použité zdroje

MARTINCOVÁ, Olga. Nová slova v češtině: Slovník neologizmů. 1. vyd. Praha: Academia, 1998. ISBN 80-200-0640-0.
Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. ISBN 80-7106-484-X.
http://lexiko.ujc.cas.cz/download/10.pdf

Přílohy

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Knihovna Filozofické fakulty UK

Datum zadání dotazu

08.06.2015 11:06

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu