Obětovávání pannen

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat jestli Slované obětovávali panny? Jestli ano, proč? A byly obětovány také na královéhradecku?

Odpověď

Dobrý den,

v literatuře dostupné v naší knihovně jsme nenašli žádný vědecky podložený důkaz o obětování panen nebo o jakékoliv lidské oběti, které by prováděli Slované na našem území. Z této doby nemáme žádné písemné prameny a i archeologické nálezy jsou sporadické a nemohou s jistotou tuto domněnku potvrdit ani vyvrátit. Pozdější písemné prameny mohou být zkreslené a povšechné bez konkrétních informací. Pokud se při archeologickým výzkumech našly nějaké pravděpodobné oběti, jednalo se výhradně o zvířata. Zdeněk Váňa ve své knize Svět slovanských bohů a démonů sice píše o slovanských lidských obětech (svědčí o nich prameny bulharské, ruské, orientální i západní), zároveň ale píše, že na našem území o podobných obětech nemáme přímé doklady.

Použité zdroje

ŠINDLÁŘOVÁ, Irena. Mýty a báje starých Slovanů: božstva, svatyně, bájesloví, tradice. 1. vyd. Olomouc: Fontána, 2003. 130 s.
LUTOVSKÝ, Michal. Hroby předků: sonda do života a smrti dávných Slovanů. 1. vyd. Praha : Academia, 1996. 180 s.
VÁŇA, Zdeněk. Svět slovanských bohů a démonů. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990. Stopy, fakta, svědectví. 280 s.
BERANOVÁ, Magdalena. Slované v Čechách: archeologie 6.-12. století. 1. vyd. Praha : Libri, 2009. 475 s.
NIEDERLE, Lubor. Život starých Slovanů. Díl 1. sv. 1. V Praze: Bursík a Kohout, 1911. 389 s.
NIEDERLE, Lubor. Život starých Slovanů. Díl 2. sv. 2, O právu soukromém u Slovanů v dobách starších. V Praze: Česká akademie věd a umění, 1934. 211 s.
KUFFNER, Jozef. Věda či báchora?: paběrky k otázce slovanského dávnověku. Praha: F. Topič, 1917. 239 s.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Knihovna města Hradce Králové

Datum zadání dotazu

06.10.2016 13:55

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu