Nabýt x nabít

Text dotazu

Dobrý den, zajímalo by mě, jaký i/y se píše ve větě
"Vrátili se z ciziny nabi/ytí dojmy" ve slově (jak už je naznačeno)
nabytí-nabití. Zajímalo by mě také, jak si můžu psaní tvrdého nebo měkkého
y/i v tomto případě odůvodnit.
Děkuji Vám mnohokrát,

Odpověď

Dobrý den,

rozdíl mezi výrazy "nabýt" a "nabít", spolu se zdůvodněním, je velmi pěkně vysvětlen na stránkách Ústavu pro jazyk český AV ČR:

Nabýt x nabít

Nabýt s první osobou nabudu, hovorově i nabydu, znamená ,získat, dosáhnout, stát se majitelem'. Můžeme nabýt jmění, určitého postavení v zaměstnání, sebedůvěry, dojmu, sílu; zákony nabývají účinnosti. Nabýt rovněž znamená ,zvětšit svůj objem, narůst': těsto při pečení značně nabylo.

Sloveso nabít znamená ,natlouct, dát bití' (nabít zlobivému dítěti); ale také ,zarazit něco někam' nebo ,napěchovat něco, doplnit nějakým prostředkem k dalšímu použití', např. nabít hřebík do trámu, nabít zbraň, akumulátor, telefonní kartu. V expresivním vyjadřování se často používá sloveso nabít ve smyslu ,velmi naplnit něčím, napěchovat, naplnit až k prasknutí, po okraj':

nabito může být v kině nebo v dopravním prostředku, peněženka může být nabitá penězi. Rovněž v oblíbené větě školních diktátů "Vrátili jsme se z výletu nabiti dojmy" píšeme nabiti, protože vyjadřujeme, že jsme byli přeplněni dojmy, plní zážitků až k prasknutí.

Rozlišení napomáhá převedení sloves do budoucího času. Zákon nabude/nabyde účinnosti od 1. ledna, proto píšeme "zákon musí nejprve nabýt účinnosti".

Zákazník si nejprve nabije kartu, proto nabít kartu.

Tvary s -y- hodnotíme jako hovorové; ve stylově vyšších, spisovných projevech dáváme přednost tvarům s -u-.

Použité zdroje:

Internetová jazyková příručka -

http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=101&dotaz=nab%C3%ADt

také http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=570&dotaz=nab%C3%ADt

http://www.ujc.cas.cz/poradna/porfaq.htm

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.02.2010 14:50

Iva píše:
Pondělí 07.03.2016 14:53
Dobrý den,
bohužel ve Vašem vysvětlení došlo k rozporu ve spojení "nabyl dojmu". Myslela jsem si, že ten dojem je získaný, čili nabytý, ale zde to tedy chápu tak, že mohu použít obojí, pokaždé s trochu jiným významem ?! "Nabyla jsem dojmu, že ...." a "Přijeli jsme nabití dojmy...".
PSK - admin píše:
Pondělí 21.03.2016 13:15
Odpověď na Váš dotaz Vám byla zaslána e-mailem. Nalézt ji můžete též v archivu služby: http://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/nabyt-nabit
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu