Místo narození Volfa Maxmiliána Lamingera z Albenreuthu - Lomikara

Text dotazu

Rád bych si ověřil, zda místo narození, případně dětství Lomikara z Psohlavců je Albenreuth v Českém lese a zda se jedná o tzv. Altalbenreuth - nyní Mýtina u Chebu, či případně Neualbenreuth nacházející se v těsném sousedství za hranicí v Bavorsku. Existoval Neualbenreuth již v 17. století? Velice děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

k Vašemu dotazu položenému prostřednictvím služby Ptejte se knihovny dne 15.4.2016 uvádíme:

Podle Národních autorit Národní knihovny České republiky (dále jen NK ČR)
se Wolf Maxmilián Lamminger z Albereuthu narodil 20.11.1634 v Chodském Újezdě, zemřel 2.11.1696 v Trhanově (viz  https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000073034&local_base=AUT)


Též dle databáze regionálních osobností Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje:
http://aleph.svkpl.cz/F?func=direct&doc_number=000000876&local_base=PNA04&format=999


K místu Albenreut v publikaci PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách: jejich vznik, původní význam a změny. Díl I. A-H. 1. vyd. Praha: Česká akademie věd a umění, 1947, s. 6. je uvedeno:
 
Starý Albenreut, Alt Albenreut (lid. Oltolwarat), ves 10 km jv. od Chebu, v krajině, která se nazývala Frais, o níž byl veden spor mezi Čechami a horní Falcí již od roku 1411. Byl ukončen teprve r. 1845 smlouvou, podle níž osm vsí – mezi nimi Nový Albenreut – připadlo k Bavorům a čtyři vsi – mezi nimi Starý Albenreut k Čechám.

Údaje ke geografickému určení se v jednotlivých pramenech rozcházejí (viz níže uvedené zdroje), proto Váš dotaz nelze jednoznačně zodpovědět.
K témuž závěru dospěli pracovníci NK ČR v odpovědi na obdobný dotaz položený toutéž službou v roce 2014 (viz odpověď na: http://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/lomikar-lamingenove-z-albenreuthu).

 

Použité zdroje

Národní autority NK ČR

Databáze regionálních osobnosti SVK PK

Katalog SVK PK a Souborný katalog ČR, Databáze Historického ústavu AV ČR

Publikace:

HALADA, Jan. Lexikon české šlechty: erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti. 2. 1. vyd. Praha: Akropolis, 1993, s. 102-103 ISBN 80-85770-04-0.

KRAMAŘÍK, Jaroslav. Kozina a Lomikar v chodské lidové tradici. 1. vyd. Praha: Academia, 1972. 195, [3] s.

Ottův slovník naučný: Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. 15. díl. Krajčij-Ligustrum. Praha: J. Otto, 1900, s. 590-591.

PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách: jejich vznik, původní význam a změny. Díl I. A-H. 1. vyd. Praha: Česká akademie věd a umění, 1947, s. 6.

RŮŽKOVÁ, Jiřina a kol. Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005. II. díl, Abecední přehled obcí a částí obcí v letech 1869-2005. 1. vyd. Praha: Český statistický úřad, 2006, s. 334 s. ISBN 80-250-1311-1.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

Plzeň-město

Knihovna

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni

Datum zadání dotazu

15.04.2016 07:35

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu