Literatura na téma srovnávací právo

Text dotazu

Dobrý den, sháním na diplomovou práci literaturu k tématu porovnání afrických a českých práv.

Odpověď

Dobrý den,

 

pro srovnání českého a afrického práva Vám posílám výběr monografií. Uvedené publikace si můžete vypůjčit ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje http://www.svkpl.cz/ nebo meziknihovní výpůjční službou.

 

 

Zdroje:

 

 

Knapp, Viktor, 1913-1996                               SVK Plzeň

Velké právní systémy : úvod do srovnávací právní vědy / Viktor

Knapp. -- 1. vyd. -- Praha : C.H. Beck, 1996. -- xviii, 248 s. ; 21

cm. -- (Beckovy právnické učebnice). -- ISBN 80-7179-089-3 (C.H.

Beck : brož.)

Konspekt: 34 Právo * 37.016 Učební osnovy. Vyučovací předměty.

Učebnice

 

Komenda, Antonín                                       SVK Plzeň

Základy právního systému České republiky / Antonín Komenda. -- 1.

vyd. -- Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. -- 45 s. ; 29 cm. --

(Texty k otevřenému a distančnímu vzdělávání. Právo - S.O.S. Evropa

; 15). -- ISBN 80-244-0159-2 (Univerzita Palackého : brož.)

Konspekt: 34 Právo

1. právo - Česko 2. učebnice vysokých škol

I. Univerzita Palackého. Andragogé - Centrum otevřeného a

distančního vzdělávání

 

Hungr, Pavel, 1941-                                     SVK Plzeň

Afroasijské právní kultury / Pavel Hungr, Věra Kalvodová. -- Vyd. 1.

 -- Brno : Masarykova univerzita, 2002. -- 118 s. ; 21 cm. --

(Edice učebnic ; sv. 310). -- ISBN 80-210-3010-0 (brož.)

 Konspekt: 34 Právo

 1. islámské právo  2. hinduistické právo  3. právo - Čína  4. právo

- Japonsko  5. právo - Afrika  6. učebnice vysokých škol

 

Bílý, Jiří Libor, 1952-                                 SVK Plzeň

Právní dějiny na území ČR : vysokoškolská učebnice / Jiří L. Bílý.

-- Praha : Linde, 2003. -- 474 s. ; 21 cm. -- (Vysokoškolské

právnické učebnice). -- ISBN 80-7201-429-3 (brož.)

Konspekt: 34 Právo * 37.016 Učební osnovy. Vyučovací předměty.

Učebnice

1. právo - Česko 2. právní dějiny - Česko 3. učebnice vysokých

škol

 

Hejda, Jan, 1955-                    např.  SVK Brno, Kladno, Olomouc

Základy českého práva : studijní text / Jan Hejda. -- 1. vyd. --

České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií,

2005. -- 137 s. ; 25 cm. -- (Studijní texty). -- ISBN 80-86708-11-X

(brož.)

Konspekt: 34 Právo * 37.016 Učební osnovy. Vyučovací předměty.

Učebnice

1. právo - Česko 2. učebnice vysokých škol

 

Balík, Stanislav, 1928-                                SVK Plzeň

Právní dějiny mimoevropských zemí : (stručný nástin) / Stanislav

Balík, Stanislav Balík ml. -- 2., rozš. vyd. -- Plzeň :

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. -- 223 s. ; 21 cm.

-- (Právnické učebnice). -- Obsahuje bibliografii. -- ISBN

80-86898-62-8 (brož.)

Konspekt: 34 Právo * 37.016 Učební osnovy. Vyučovací předměty.

Učebnice

1. právní dějiny - Asie  2. právní dějiny - Afrika  3. právní dějiny - Latinská Amerika  4. učebnice vysokých škol

 

Menski, Werner                                  Národní knihovna ČR

Comparative law in a global context : the legal systems of Asia and Africa / Werner Menski. -- 2nd ed.. -- Cambridge : Cambridge

 University Press, 2006. -- xx, 674 s. ; 23 cmISBN 0-521-67529-4 (brož.)                        

. -- Obsahuje bibliografii a rejstřík

 * právo -- Asie  * právo -- Afrika

 * srovnávací právní věda  * studie

                        

Hungr, Pavel, 1941-                                  SVK Plzeň

Srovnávací právo : právní kultury / Pavel Hungr. -- Vyd. 1. --

Ostrava : Key Publishing ; Brno : B.I.B.S., 2008. -- 130 s. ; 24 cm.

-- (Právo). -- ISBN 978-80-87071-57-1 (Key Publ. : brož.). -- ISBN

978-80-86575-72-8 ( B.I.B.S. : brož.)

Konspekt: 34 Právo * 37.016 Učební osnovy. Vyučovací předměty.

Učebnice

 

 

 

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Knihovna města Plzně, p. o.

Datum zadání dotazu

08.06.2009 09:32

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu