Legislativa pro lidi s postižením

Text dotazu

Dobrý den! Sháním informace o legislativě, která se týká integrace dětí s postižením do škol a o integrace dospělých lidí s postižením na běžný trh práce.
Můžete mi, prosím, poskytnout nějaké informace?

Odpověď

Dobrý den,

z dokumentů, které jsme nalezli, vyplývá, že s integrací zdravotně postižených souvisí dílčím způsobem poměrně velké množství právních předpisů. Služba Ptejte se knihovny bohužel neposkytuje odpovědi na právní dotazy. V tomto směru by Vám spíše mohla poskytnout pomoc knihovna specializovaná na právo, např. knihovny právnických fakult nebo přímo právník.
Z katalogu NK ČR - báze NKC (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc) jsme vybrali dokumenty (převážně vydané v letech 2005-2007), které se této problematice věnují. Kromě toho jsme na internetu nalezli obecné koncepční materiály týkající se zdravotně postižených a jejich integrace. Knihy si můžete ke studiu v NK ČR objednat prostřednictvím katalogu NK ČR (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc) na základě platného čtenářského průkazu.
Články k tomuto tématu je možné nalézt v bázi ANL - článkové bibliografii od roku 1991 (http://sigma.nkp.cz/cze/anl).
Pokud byste potřebovala podrobnější informace, než je možné nalézt v uvedených pramenech, pak bychom Vám doporučili kontaktovat přímo odborná pracoviště (Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Národní radu osob se zdravotním postižením, Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených atd.)
Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením - http://www.nrzp.cz/userfiles/file/text-umluvy-cj.doc
Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením - http://www.nrzp.cz/userfiles/file/koncepce-def.doc

HUTAŘ, Jan. Sociálně právní minimum pro zdravotně postižené : k 15. dubnu 2006. 9. vyd. Praha : Národní rada zdravotně postižených ČR, [2006]. 168 s. ISBN 80-903640-2-0.
- podle katalogu NK ČR se toto vydání v NK ČR dosud nenachází
- Souborný katalog ČR (http://skc.nkp.cz): Právnická fakulta UK Praha (http://knihovna.prf.cuni.cz/), Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem (http://www.svkul.cz)

Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením -
2005 - http://www.vlada.cz/assets/cs/rvk/vvzpo/dokumenty/npvp_2006.pdf

Občané se zdravotním postižením a veřejná správa. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. 268 s. ISBN 80-244-1168-7.
- s. 53-59 kapitola Zaměstnanost
- s. 59-66 kapitola Vzdělávání

vzdělávání
---------------
MICHALÍK, Jan. Školská integrace žáků s postižením na základních školách v České republice : výzkumná zpráva. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. 297 s. ISBN 80-244-1045-1.
- s.237-253 kapitola Současná právní úprava školské integrace

BAZALOVÁ, Barbora. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v zemích Evropské unie a v dalších vybraných zemích. Brno : Masarykova univerzita, 2006. 188 s. ISBN 80-210-3971-X .
- s. 6-12 kapitola Česká republika

Celoživotní vzdělávání zdravotně postižených občanů : závěry analytické fáze projektu. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2006. 90 s. ISBN 80-86754-64-2.
- s. 43-58 kapitola Legislativní rámec

Metodický portál RVP - Informace o vzdělávání žáků se zdravotním postižením
http://www.rvp.cz/clanek/298/346

Bílá kniha : národní program rozvoje vzdělávání v České republice http://www.msmt.cz/files/pdf/BilaKniha.pdf
- s.57-60 kapitola Vzdělávání zdravotně a sociálně znevýhodněných (spíše obecné informace k situaci ve vzdělávání postižených)


zaměstnávání
-------------------
STEINICHOVÁ, Ladislava. Zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností. Praha : Nakladatelství Pragoeduca, 2001. 71 s. ISBN 80-85856-96-4

MPSV - Zaměstnávání osob zdravotně postižených http://portal.mpsv.cz/sz/local/ab_info/zdravotne_postizeni http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob

Portál veřejné správy České republiky - Zaměstnání - Zdravotně postižení http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/_s.155/708/place?uzel=631&POSTUP_ID=623

Část dokumentů je bohužel dosud v NK ČR ve zpracování, případně ve vazbě, tzn. že nejsou pro uživatele zatím dostupné. Domníváme se, že by mohly obsahovat informace k Vašemu dotazu, ale bohužel jsme si tuto domněnku nemohli ověřit. Aktuální dostupnost níže uvedených knih je možné zjistit v elektronickém katalogu NK ČR - bázi NKC (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc).

PODEŠVA, Libor. Manuál zaměřený na integraci osob se zdravotním postižením do společnosti. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 40 s.

VÁGNEROVÁ, Marie. Psychologické podmínky vzdělávání zdravotně, sociálně a sociokulturně znevýhodněných lidí. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2007. 72 s.

FRANIOK, Petr. Vzdělávání osob s mentálním postižením : (inkluzivní vzdělávání s přihlédnutím k žákům s mentálním postižením). Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2007. 140 s.

STOKLASOVÁ, Veronika. Integrace zrakově postiženého žáka do základní školy. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 73 s.

Přehled možností studia na vysokých a vyšších odborných školách pro studenty se zdravotním postižením. Praha : Úřad vlády ČR, 2006. 46 s.

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.11.2007 18:48

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu