Křestní jméno

Text dotazu

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je možné dát
dítěti jméno Sebastien? Případně jestli je nutné podávat žádost o zapsání u
PhDr. Knappové?. Za odpověď děkuji

Odpověď

Dobrý den,

dovolím si zacitovat, co k této otázce píše Miloslava Knappová ve své příručce Jak se bude vaše dítě jmenovat?, která vychází ze zákona o matrikách, jménu a příjmení. ".v České republice je možné zvolit pro matriční zápis jakékoliv existující jméno (jména), a to v jeho základní, spisovné, pravopisně ověřené podobě. Týká se to nejen jmen českých nebo u nás zdomácnělých a běžně užívaných, ale i jmen méně obvyklých a cizojazyčných. Neexistuji jména ´povolena´ a ´nepovolena´, ale pouze jazykově ověřená, splňující v souladu se zákonem jazykové podmínky pro zápis do matriky CR."

Do matriční knihy nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká. Z jazykového výkladu matričního zákona vyplývá, že jméno se volí ze systému existujících, doložených jmen. Nelze tedy pro dítě vytvořit jméno zcela nové.

"Z citace matričního zákona vyplývá, ze do matriční knihy lze zapsat i takové jméno, které je v jiném než českém jazyce, tj. cizojazyčné podoby jména. Mohou to byt jednak cizí obdoby jména v češtině užívaného, tj.
zapisuje se nejen Jiří, ale je možné matričně zapsat i německou podobu Georg, anglickou George, ruskou Jurij ... novořeckou Georgios atd. Dále je možné zvolit pro zápis do matriky i jazykově ověřenou základní podobu cizího jména, které nemá v češtině obdobu, např. byla zapsaná albánská jména Lindita a Drita, malajská Tanita, arabská Malike, řecká Kyriaki ...
indonéský Batahi aj."


"Jak už bylo řečeno, do matriky lze zapsat existující, pravopisně doloženou základní podobu jména. Pravopis ... jmen totiž vychází z pravopisných systémů jednotlivých jazyků a podléhá dobové pravopisné kodifikaci ... V některých jazycích je oficiálně kodifikováno, tj. vlastně jazykově schváleno několik variantních pravopisných podob jednoho jména, jde např. o jazyky germánské. I tyto pravopisné podoby je možné do matriky CR zapsat, pokud oficiálně existuji, jsou doloženy."

"... pokud rodiče chtějí zvolit pro své dítě jméno, které matrikářce není v požadované podobě známo ... doporučí rodičům (či žadatelům o změnu matričního zápisu apod.), aby požádali o jazykové znalecké ověřeni.
Konkrétně to znamená ověření jeho základní, spisovné podoby v konkrétním jazyce a jeho pravopisném systému. Jak už bylo řečeno, pravopis jména si totiž nelze ani u cizích jmen vymyslet či obměňovat, je třeba respektovat jeho pravopisnou podobu (podoby) v jazyce, ve kterém se užívá ...
Základní pomůckou pro ověřování jmen jsou speciální slovníky cizích osobních jmen vydané pro jednotlivé jazyky, resp. kontinenty. Ne každý popularizační cizojazyčný slovník jmen je odborně hodnověrný ... Ukazatelem spolehlivosti slovníku např., bývá v knize uvedena použitá literatura ... Při ověřování se využívá i různá jiná cizí odborná literatura, rozmanité pomocné materiály, jako jsou kalendáře, dále pravopisné zásady přepisu cizích jmen do češtiny, pokud ve výchozím jazyce existuji zvláštní písmena či písmo (nepíší latinkou, užívají znakové písmo). Pak je věcí žadatele, aby si sám obstaral bud kopii z autorského slovníku jmen, v němž jsou jména z dané oblasti uvedená, nebo jazykové dobrozdání vydané odborníkem z ... kompetentního pracoviště, potvrzující existenci a správnost pravopisné podoby požadovaného jména...
Internet uvádí různé seznamy jmen, (údajně) užívaných v různých zemích ... U těchto údajů nebývá uveden pramen, tj. autor a nikdo za ne osobně neručí.
Proto se tyto anonymní internetové údaje z jazykového hlediska nehodnotí jako seriozní lingvistický pramen ... Jazykové znalecké posudky slouží jako podklad matričnímu řízení, přičemž pravomoc rozhodnout o zápisu jména přísluší pouze matrikářce."

Případný znalecký posudek si vyžádá matriční úřad až při oficiálním zápisu jména a příjmení dítěte do matriky.

Jméno "Sébastien" je (ve zmíněném pravopisu) popsáno např. ve zmíněné příručce PhDr. Knappové jakožto ověřeni by tedy mohla stačit samotná kopie příslušných stránek z této knihy (kniha je snadno dostupná v knihovnách i knihkupectvích). Neexistují ovšem nařízení, která by detailně určovala postup v takové otázce. Hodně může zaležet na přístupu matrikářky.

Zdroj:

Knappova, M.: Jak se bude vaše dítě jmenovat? Praha: Academia, 2006

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.06.2010 09:14

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu