kopie knihy a její půjčování

Text dotazu

Dobrý den, když někdo občas ztratí knihu, tak ji knihovna občas nahradí kopií. Ale mohou se tyto kopie půjčovat, když nahradily originál? Nevíte, jak je to u Vás, nebo legislativně celkově?
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

možnost zhotovit kopii knihy jako náhradu za ztracený dokument upravuje Autorský zákon č. 121/2000 Sb. Bližší výklad ve vztahu ke knihovnám v oblasti reprografických služeb naleznete např. v článku dr. Matušíka (http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus101/matus.htm). V části 7 je zde uvedeno, že knihovny mohou zhotovit kopii za poškozený nebo ztracený dokument v případě, že se tento dokument již nenachází na trhu. Tuto náhradu je možné půjčovat podle pravidel platných pro původní dokumenty.

Další informace o vztahu knihoven k Autorskému zákonu najdete např. v prezentaci dr. Richtera (http://knihovnam.nkp.cz/docs/RegFce2011/2011_Richter_Eslu_by.pdf), tomuto tématu je věnovaná i celá sekce portálu pro knihovny (http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/03_index.htm).

Dále k Vašemu dotazu uvádíme výňatek z Knihovního řádu naší knihovny - Knihovní řád Národní knihovny ČR, část desátá, bod,  7 uvádí :

Knihovní řád Národní knihovny ČR, část desátá, bod,  7 uvádí :
7.Ztrátu nebo poškození knihovní jednotky je uživatel povinen Národní knihovně bezodkladně ohlásit. O způsobu náhrady ztracené nebo poškozené knihovní jednotky rozhoduje Národní knihovna. Přednostně je požadována náhrada škody uvedením do původního stavu - zpravidla obstaráním náhradního výtisku téže jednotky ve stejném vydání a vazbě. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může Národní knihovna požadovat náhradní výtisk jednotky v jiném vydání nebo finanční náhradu. V dohodě s uživatelem může přijmout i jinou publikaci. Výše finanční náhrady se řídí aktuální tržní cenou jednotky nebo cenou zhotovené kopie včetně ceny případné vazby. Uživatel je dále povinen uhradit veškeré náklady, které Národní knihovně v souvislosti se ztrátou nebo poškozením knihovní jednotky a její náhradou vznikly. Tím není zbaven povinnosti uhradit poplatek z prodlení v případě nahlášení ztráty knihovní jednotky po vypršení stanovené výpůjční lhůty.

http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Knihovni_rad&submenu2=117

Obor

Informace o knihovně

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

17.12.2012 15:15

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu