Kolik procent tela smrku ztepileho 90 let stareho tvori jeho casti?

Text dotazu

Kolik procent (hmotnostnich nebo objemovych) tela smrku ztepilejo 90 let stareho tvori sisky, lyko, vnejsi kura, stredni kura, vnitrni kura, jednolete az trilete vetvicky, jednolete az trilete jehlici, drevo ruzneho veku (mladsi 10 let, 10-20 let, 20-30 let, 30-40 let, 40-50 let, 50-60 let, 60-70 let, 70-80 let, 80-90 let stare), kura korene, drevo korene?

Odpověď

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. O jeho zodpovězení jsem požádala paní Ing. Moniku Vejpustkovou, Ph.D. z Útvaru ekologie lesa VÚLHM:

Obecně lze na dotaz odpovědět jen těžko. Vše záleží na podmínkách, ve kterých se strom vyvíjí, zejména na jeho postavení v porostu (zda je to strom potlačený, rostoucí v zástinu pod korunami ostatních stromů či naopak strom dominantní, který převyšuje ostatní) a na stanovištních podmínkách (jinak se vyvíjí smrk na kvalitním stanovišti v nižších polohách, jinak ve vysokohorských podmínkách). V přiloženém Excelovém souboru jsou dva grafy, které prezentují vývoj objemu kmene dvou různých smrků - jednoho smrku z Českomoravské vrchoviny (pochází z umělého zalesnění, byl tedy vysazen člověkem a měl od počátku dost světla, stanoviště středně kvalitní), druhý z Orlických hor (strom pochází z přirozené obnovy a dlouho rostl v zástinu mateřského porostu, kvalita stanoviště střední). Grafy doprovází tabulky, kde je vypočten podíl dřeva vyprodukovaného v desetiletých periodách z celkového objemu kmene ve věku 90 let.

Existují rovnice na výpočet celkové biomasy smrku i jednotlivých částí (jehličí, větve, suché větve, kmen, kořeny). Pro smrk v našich podmínkách se hodí například rovnice publikované Wirthem et al. (viz příloha). Výpočet se provádí pro konkrétní strom, pro který je nutno znát základní dendrometrické charakteristiky - minimálně tloušťku kmene, pokud známe navíc výšku, délku koruny a věk pak je výpočet přesnější. V této publikaci jsou prezentovány grafy (obr. 5 a 6), na jejichž základě je možno udělat hrubý odhad procentického podílu zmíněných částí (kompartmentů) biomasy pro 90 letý smrk:

Kořeny 20%

Kmen 60%

Větve 10%

Suché větve 3%

Jehličí 7%

 

Podrobnější údaje (tedy biomasa jednotlivých ročníků jehličí, lýka a různých částí kůry atd.) nemám k dispozici

Přílohy

Obor

Biologické vědy

Okres

--

Knihovna

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - knihovna

Datum zadání dotazu

06.01.2016 06:15

Patrik píše:
Čtvrtek 06.06.2019 21:57
chci aby tam bylo kolik let je jehličí na smrku
děkuji
PSK - admin píše:
Pátek 07.06.2019 13:39
Dobrý den,
Odpověď na Vaši otázku jsme našli např. v publikaci Les autora Zdeňka Mráčka, ze které citujeme:
"I jehličnaté stromy vyměňují jehlice, ne však každoročně, nýbrž během několika let. Borovice lesní shazuje staré jehličí i se zkrácenými větévkami průměrně po 2-4 letech, borovice horská po 4-8,5 letech, jedle po 5-9 letech, smrk obvykle po 4-5 letech. Délka tohoto období závisí nejen na druhu stromu a na jeho stáří, ale i na stanovištních činitelích. U smrku například délka života jehlic pravidelně stoupá s nadmořskou výškou: v nížinách opadávají staré jehlice po 4 až 6 letech, v horách po 6-8 letech, na hranici lesa často po 11-14 letech. Ve srovnání s opadáváním listů není opad jehlic hromadným jevem, neboť jehlice postupně opadávají po celý rok. V některých měsících je však přece intensita opadu větší než v jiných ročních obdobích; nejvíce jehlic opadává u smrku v květnu, u borovice v září."

Zdroj:
MRÁČEK, Zdeněk. Les. Praha: Orbis, 1959. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:8bca1020-bab1-11e3-a597-5ef3fc9bb22f
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu