Kde najít obrázek se znazorněnými poloměry z Rocheova modelu?

Text dotazu

Dobrý den, mohla bych se prosím zeptat, kde najít obrázek, na kterém by byly znázorněné poloměry r_{poit}, r_{back}, r_{side} a r_{pole} ze strany 9 https://astro.mff.cuni.cz/vyuka/AST019/ast019.pdf z Rocheova modelu? Moc děkuji

Odpověď

Dobrý den, 

ze slovního popisu pravoúhlé souřadné soustavy XYZ na začátku kapitoly 1.3 na straně 7, a ze slovního popisu významu jednotlivých poloměrů složek na straně 9, a dále ze vztahu pro potenciál (18) a odvozením vztahů pro potenciál (21), (22), (23), (24) po dosazení poloměrů se domnívám, že poloměry z Rocheova modelu lze znázornit, jak jsem je zakreslil na přiloženém obrázku.

Na dalších dvou obrázcích potvrzuji svou domněnku dosazením jednotlivých poloměrů do vztahu pro potenciál (18) a odvozením vztahů pro potenciál (21), (22), (23), (24).


Přílohy

Obor

Fyzika a příbuzné vědy

Okres

--

Knihovna

Národní technická knihovna

Datum zadání dotazu

21.12.2018 10:49

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu