Kateřina Vilemína Zaháňská

Text dotazu

Kolik měla manželů kněžna Zaháňská?

Odpověď

Dobrý den, vévodkyně Kateřina Vilemína Zaháňská byla celkem třikrát vdaná, ale za svůj život měla několik dalších intimních vztahů, z nichž nejintenzivněji prožívala vztah s rakouským ministrem zahraničí a pozdějším kancléřem Klemensem L. Metternichem.

Prvním Kateřininým manželem byla princ Louis Rohan-Guémenée. Byl sice francouzský uprchlík, ale co do rodu a urozenosti pocházel z jedné z nejvýznamnějších rodin Francie. Svatba byla ohlášena na 23. června 1800. Po několika letech si Kateřina uvědomila, že její manželství s Rohanem byl omyl. Louis se podobal čím dál tím méně jejímu vysněnému ideálu. Chyběla mu moudrost, rozvážnost a mužná důstojnost. Nesnášela jeho povrchní řeči, které do omrzení opakoval. Nenacházela na něm nic, čím by jí imponoval, a pozvolna se začala za svého muže stydět. Začátkem roku 1805 dal Rohan souhlas k rozvodu. Rozvod byl podepsán 7. března 1805.

Dva měsíce poté, 5. května, si vévodkyně Zaháňská brala za muže ruského knížete Vasila Sergejeviče Trubeckého. Nikdo tento její neuvážený krok nechápal. Trubeckoj byl pravým opakem Rohana: vážný, málomluvný, podmračený a vojensky strohý. Ale snad právě to bylo příčinou, proč si ho zvolila. V prosinci 1805 se Trubeckoj účastnil bitvy u Slavkova a v době jeho nepřítomnosti si Kateřina uvědomila, že k němu nemá hlubší vztah a že to byl vlastně jen odpor k Rohanovi, co ji přimělo utéci se k Trubeckému. A tak stejně snadno, jako zjara tohoto roku přistoupila k svatbě, navrhla nyní opět rozvod. Na podzim 1806 byl rozvod proveden.

Několik let poté byla Kateřina volná, v této době také prožívala vztah s Metternichem, který po nějaké době sama ukončila. Aby předešla pomluvám a skandálu, rozhodla se znovu vdát. Za svého posledního muže si vybrala hraběte Karla Rudolfa von der Schulenburga, který se staral o veškeré ekonomické starosti vévodkyniných panství. Mladý světlovlasý hrabě pocházel z bezvýznamné saské rodiny, byl o sedm let mladší než Kateřina, ale byl upřímný a poctivý. Kateřina věděla, že si jí váží, že ji ctí a že by jí mohl být věrným a oddaným druhem. Svatba proběhla roku 1819. O Velikonocích roku 1827 se však vévodkyně rozhodla přestoupit ke katolické církvi, to ovšem znamenalo, že před Bohem přestala být Schulenburgovou manželkou a platnosti nabýval její první sňatek s Louisem Rohanem. Kněz jí sdělil, že tělesný poměr s jiným mužem je hřích, ale dal jí šestiletou lhůtu, aby svůj vztah vyřešila. Údaje o tom, kdy to Kateřina sdělila Schulenburgovi, se rozcházejí, faktem však je, že nadále vystupovali na veřejnosti jako manželé. Až po roce 1830, kdy přestalo být tajemstvím, že Kateřina přestoupila v Římě ke katolické církvi, si našel Schulenburg ve Vídni samostatný byt. Želel rozchodu s vévodkyní, ale nadále zůstal správcem jejího jmění a jí a jejím sestrám přítelem až do smrti.

Pokud se zajímáte o život vévodkyně Zaháňské, mohu Vám doporučit publikaci od Heleny Sobkové Kateřina Zaháňská (Praha: Mladá fronta, 1995. ISBN 80-204-0532-1), odkud jsme také čerpali výše uvedené informace. Vztah kancléře Metternicha a vévodkyně Zaháňské popisuje kniha Bon jour, mon Amie: milostné dopisy knížete Metternicha a kněžny Zaháňské (překlad Ladislava Miličková a Petr Kyloušek, Brno: Bonus A, 1997. ISBN 80-85914-79-4).

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.12.2007 17:03

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu