Ing.arch.Josef Lipš

Text dotazu

Informace ohledně Ing.arch.Josefa Lipše

Odpověď

Dobrý den,

Se jménem Josefa Lipše je spojena mlékárna královedvorského Mlékařského a hospodářského družstva. Tu Lipš navrhnul v roce 1925, podle ideového plánu inženýra Jaroslava Dvořáka, stavba byla dokončena v roce 1926 Václavem Rejchlem mladším.

Jednalo se o špičkově vybavenou mlékárnu s dominantním komínem s vodojemem v kontrastu s podélným objektem mlékárny. Budova dnes již neexistuje.

Druhou mlékárnu, pro Mlékařské a hospodářské družstvo ve Dvoře Králové nad Labem, navrhl Lipš v roce 1927. Stavba byla kolaudována v roce 1929 a stojí dodnes.

Jedná se o zateplenou budovu, která má objemově blízko k purismu, ale v detailech je inspirována holandskou architekturou (kombinace bílých omítaných a červených režných ploch).

Dále jsme nalezli informaci, že firma Architekt Josef Lipš, která sídlila v Praze VI, ulice Neklanova, se specializovala na stavbu rodinných domů.

Firma provedla stavu rodinných domů v Praze na Smíchově, Malvazinkách a ve Vysočanech. Další stavby byly kolonie rodinných domů v Michli, Košířích a na Proseku.

Jsou známy i informace o podobě domů.

Ve většině případů se jednalo o přízemní domky, s jednou obytnou kuchyní o rozměrech 20 m čtverečních. V domcích se také nacházela síň, spižírna, klozet a podkroví s obytnou plochou cca 16,5 metrů čtverečních a malou půdou.

Součástí domu byl i sklep rozdělený na dvě části, a to sklepní místnost a prádelnu.

 Další Lipšovými stavbami jsou funkcionalistické nájemní domy v Praze Bubenči – Puškinovo náměstí 3,2, s obchody a garážemi. Domy byly postaveny podle návrhu Stivo Vacka. Stavební povolení bylo vydáno 2.3. 1939 a domy byly kolaudovány 11.12.1939.

Lipšova firma dodávala betonový podklad pod asfaltové dlažby, podílela se na stavbě silnic a stavbách průmyslových objektů (Kromě již uvedených mlékáren, také sušárny mléka a další).

V článku z Národní politiky nazvaném Strašlivá tragédie odehrála se na dnešek v noci na Vyšehradě, se dozvídáme, že Josefa Lipše postihla rodinná tragédie. A to v podobě postřelení jeho dvou synů, rukou jejich psychicky nemocné tety, která se posléze zastřelila. Poslední odstavec článku je věnován samotnému Josefu Lipšovi. Uvádí se v něm, že Lipš je známý podnikatel staveb v Bubenči číslo popisné 725 (číslovka je špatně čitelná, mohlo by se jednat i o číslo 3), s kanceláří na rohu Terronské a Verdunské třídy. Jako jeho aktuální stavební činnost je uváděna novostavba Trestního soudu na Pankráci.

Výše uvedenému incidentu se věnuje článek ,,Teta postřelila sebe a dva synovce v návalu šílenství“, lidového deníku Večer, ale v poněkud bulvárnějším znění. O smrti tety se nezmiňuje.

Ani jeden článek neuvádí další osud Lipšových synů.

Několik let se ve Věstníku hlavního města Prahy, vyskytovala reklama na firmu Josefa Lipše

V roce 1927 je uvedena adresa Josef Lipš – podnikatelství staveb v Neklanově ulici 42, s telefonem 422-0-9.

V roce 1929 je uvedena adresa Praha Bubeneč, Verdunská 725, s telefonem 371 a druhou adresou je Brno, ulice Kobližná číslo 3, telefon 263.

Čerpáno z:

POTŮČEK, Jakub a ZIKMUND, Jan. Mlékárna jako úkol hodný architekta: Rudolf Holý. V Praze: České vysoké učení technické, Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury, [2016], ©2016. ISBN 978-80-01-06041-4. Str. 19.

LÁNÍK, Jaroslav, MANDELÍK, Richard a VEVERKA, Přemysl. Historie a současnost podnikání v Praze. 1. vyd. Žehušice: Městské knihy, 2004. ISBN 80-86699-07-2. Str. 32.

VLČEK, Pavel a kol. Umělecké památky Prahy. Velká Praha. Vydání první. Praha: Academia, 2012. Svazek 1. ISBN 978-80-200-2107-6. Str. 199.

Věstník hlavního města Prahy. 1927. Ročník 34, číslo 47 (21.11. 1929), strana 15.

Věstník hlavního města Prahy. 1929. Ročník 36, číslo 38 (23.9. 1929), strana 23.

Strašlivá tragédie odehrála se na dnešek v noci na Vyšehradě. Národní politika. 1930. Ročník 48, číslo 89 (31.3.1930), strana 3.

Teta postřelila sebe a dva synovce v návalu šílenství. Večer – lidový deník. 1930. Ročník 17, číslo 75 (31.3.1930) strana 1.

 

 

 

 

Obor

Technika, technologie, inženýrství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.05.2022 16:32

Jan Pešula píše:
Sobota 11.06.2022 22:38
Architekt Josef Lipš se pravděpodobně narodil r. 1891 v obci Jeviněves, okres Mělník (dříve Jeněves u Roudnice nad Labem). Matriční kniha ale není zatím digitalizovaná, takže tuto informaci nelze online upřesnit ani ověřit. Rovněž se do konce 1. světové války neoženil, takže se nedá ani najít údaj o sňatku.

Dostupné informace jsou:
- Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských obyvatel, list 172 • 1891 • Lipš, Josef, http://katalog.ahmp.cz/prag[…]618600A675&scan=1#scan1
- Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 353, obraz 550, http://digi.nacr.cz/prihlas[…]p;karton=353&folium=550

Magistrátní popisní arch je bohužel stručný, na rozdíl od řady jiných tu není přesné datum ani místo narození. Zmiňovaná "Jeněves" je domovská obec, která se často shoduje s místem narození, ale u řady lidí se v průběhu života měnila - takže není jisté, že se tam narodil, byť to je u obyvatele vesnice pravděpodobné.

Pokud Vás zajímá datum a místo narození, doporučoval bych začít u jeho syna Vladimíra (1921-1930), tragicky zemřelého následkem vraždy zmiňované v odpovědi knihovny. O něm máme zápisy v matrikách zemřelých:
- Archiv hl. m. Prahy, Matrika zemřelých ve všeobecné nemocnici, sign. NEM Z14, s. 90, http://katalog.ahmp.cz/prag[…]9DFCF0C5&scan=95#scan95
- Archiv hl. m. Prahy, Matrika zemřelých fary Bubeneč, sign. BBČ Z23, s. 172, http://katalog.ahmp.cz/prag[…]29A2E5&scan=179#scan179

Z obou vyplývá, že se tento chlapec narodil 24.07.1921 v Praze II čp. 441. Tento dům patřil pod faru u Apolináře. Matriční kniha je stále "živá" a leží na úřadě, ale protože od narození uplynulo víc než 100 let, má právo požádat o nahlédnutí kdokoli. Proto bych doporučoval obrátit se na Úřad městské části Praha 1, odbor matrik, matriční doklady do r 1949, kontakt: https://www.praha1.cz/odbory-a-oddeleni/mat/ , aby Vám tento záznam zpřístupnili. Mělo by tam být místo narození obou rodičů a pokud budete mít štěstí, tak i data jejich narození a možná i sňatku. Podle toho, co najdete, byste pak kontaktoval další matriční úřad. V případě, že se narodil v Jeviněvsi, by to byl městský úřad v Mělníku, jinak ho musíte najít podle názvu obce ve vyhlášce 207/2001 Sb., příloha 1, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-207 . Ve starých matrikách narozených bývají občas i dodatečné zápisy např. o úmrtí (zejména z let 1950-1955) nebo sňatku, takže by mohlo mít smysl se tam podívat, i když vám v Praze 1 řeknou přesné datum. Za nahlížení do matrik a vystavování dokladů se vybírají poplatky cca 30 - 100 Kč.

Viz též komentář k dotazu https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/architekt-hlavacek , týkající se stavitele Františka Hlaváčka (1839-1917), tchána Josefa Lipše.

Přeji hodně úspěchů v dalším výzkumu. Pokud něco zjistíte, napište to prosím take do komentáře, ať je informace přístupná i dalším zájemcům.
Jan Pešula píše:
Neděle 12.06.2022 19:40
Ještě oprava. Dodatečně jsem si uvědomil, že Jeviněves sice patří pod Mělník, ale to se týká jen "nových" matrik od r. 1950. Katolické matriky do r. 1949 vedla fara Černouček. Ta je předala nejbližšímu národnímu výboru a ten následně svému matričnímu úřadu, kterým je podle vyhlášky 207/2001 Sb. obecní úřad Horní Beřkovice ( https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/14677 , https://www.obechorniberkov[…]cle&id=70&Itemid=82 ). Takže pokud se J. L. narodil v Jeviněvsi, budete nejspíš muset do Horních Beřkovic.

Doporučuji ale začít na ÚMČ Praha 1 - jinak se Vám může stát, že v Jeviněvsi nikoho nenajdete nebo omylem použijete údaje případného stejnojmenného bratrance.

Pokud se s Vašimi výsledky a zkušenostmi podělíte v diskusi, rád si je přečtu. Hodně úspěchů.
Jan Pešula píše:
Středa 10.04.2024 20:58
Poslední doplněk: Architekt Josef Lipš se narodil 27.10.1891 v Jeviněvsi.

Zdroj: Před několika dny byl zveřejněn zápis o narození jeho syna Vladimíra (1921-1930) - Archiv hl. m. Prahy, Matrika narozených u sv. Apolináře, sign. AP N82a, s. 224, https://katalog.ahmp.cz/pra[…]dc8ef3&scan=234#scan234 . Datum narození otce je na konci řádku vpravo nahoře. Stejný údaj potvrzuje Archiv hl. m. Prahy, Matrika oddaných u sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, sign. VYŠ O11, s. 17, https://katalog.ahmp.cz/pra[…]e93a0bb6&scan=21#scan21 . Matrika narozených z Jeviněvsi je stále nedostupná.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu