Architekt Hlaváček

Text dotazu

Dobrý den, prosím o informace ohledně architekta Hlaváčka tchána Ing. arch. Josefa Lipše.

Odpověď

Dobrý den,

v dostupných publikacích jsme nalezli několik architektů/stavitelů tohoto příjmení. Souhrn Informací o architektovi Josefu Lipšovi je k dispozici v odpovědi na jeden z předchozích dotazů (https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/ing-arch-josef-lips). Podrobností o rodině architekta či o jeho příbuzných známe ovšem jen několik, a to zejména díky zprávám z denního tisku z přelomu března a dubna roku 1930, které pojednávají o tragické události v této rodině. Duševně nemocná Marie Hlaváčková, 44letá dcera Hlaváčka, tchána Josefa Lipše, postřelila architektovy děti (a rovněž sebe). O Hlaváčkovi ale nemáme další informace, patrně byl v této době již po smrti; jeho manželka žila s rodinou Lipšových ve společné domácnosti v Bubenči.

Dle informací z přehledové knihy Pavla Vlčka Umělecké památky Prahy: Malá Strana z roku 1999 by mohl patřit k rodině Josefa Lipše například architekt Josef Hlaváček nebo Václav Hlaváček. Publikace uvádí dvě stavení v Holešovicích jako sídlo Josefa Hlaváčka (čp. 1127-28, 1434-35) a domy v Dejvicích u Václava Hlaváčka (čp. 1500, 1705, 1804), což by nás mohlo vést ke spojitosti s Josefem Lipšem, který v šíři lokalit Dejvic, potažmo Bubenči měl také dům (čp. 254). Jedná se ale skutečně pouze o dohady založené na malém množství informací.

Architekty s tímto příjmením uvádí rovněž Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách z roku 2004. Z nich by mohl připadat v úvahu Jaro Hlaváček nebo František Hlaváček. Jaro Hlaváček „stavební inženýr a stavitel z Malé Strany. V r. 1911 postavil rodinný dům čp. 353/XIX v ul. U Vorlíků v Bubenči ve stylu geometrické secese.“ K Františkovi Hlaváčkovi, „staviteli v Praze“, by seděla oblast Vyšehradu spojená s rodinou Hlaváčkových skrze švagrovou Josefa Lipše, Marii Hlaváčkovou, jež na Vyšehradě bydlela: „Jeho patrně nejvýznamnější stavby se zachovaly na Vyšehradě…“; „Ještě v r. 1907 stavěl nájemní dům čp. 151/VI v Neklanově ul. na Vyšehradě…“. (s. 237)

Při hledání bychom mohli být úspěšnější se znalostí křestní jméno architekta, jestli je znáte, doporučujeme k Vašemu dalšímu hledání níže uvedené publikace. Jak se dostat k podrobnějším informacím by Vám mohli též poradit v Archivu architektury a stavitelství Národního technického muzea.

Literatura a zdroje

VLČEK, Pavel. Umělecké památky Prahy: Malá Strana. Praha: Academia, 1999. 685 s. ISBN 80-200-0771-73.
VLČEK, Pavel. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Praha: Academia, 2004. 761 s. ISBN 80-200-0969-8. 
Nesign. Strašlivá tragedie odehrála se na dnešek v noci na Vyšehradě. Národní politika. Praha, 31. 3. 1930, 48(89), s. 3.
Nesign.: Druhá oběť vyšehradského dramatu. Národní politika. Praha, 1. 4. 1930, 48(90), s. 4.
Nesign. K vraždě v Praze-Vyšehradě. Lidové noviny. Brno, 1.4.1930, 38(166), s. 4. 

https://www.ntm.cz/archiv-knihovna/archiv-architektury

 

Obor

Technika, technologie, inženýrství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.06.2022 09:47

Jan Pešula píše:
Sobota 11.06.2022 21:58
Z toho, co našla knihovna, vyplývá, že hledaným stavitelem je poslední z nich, František Hlaváček (1839-1917).

Narodil se 30.03.1839 ve Zbuzanech. Byl uváděn nejprve jako stavitelský kreslič, později stavitel a majitel domů. 10.02.1885 se v Řevničově oženil s tamní rodačkou Annou Iblovou (1858-??). Měli syna Vladimíra (1888-??), který brzy zemřel, a dcery: Marii (1886-??), která jak již známe r. 1930 postřelila dva synovce a nejméně jednoho z nich zabila, Olgu (1890-??), provdanou za architekta Josefa Lipše a nakonec Miladu (1893-??). František Hlaváček zemřel 04.02.1917 v Praze-Vyšehradě, čp. 151, v domě zmiňovaném i v odpovědi knihovny.

Zdroje:
a) K životním datům Františka Hlaváčka:
- Souhrnná informace o rodině: Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských obyvatel, list 294 • 1839 • Hlaváček, František, http://katalog.ahmp.cz/prag[…]5056C00008&scan=1#scan1
- Matriční záznam o sňatku: SOA Praha, Matrika oddaných Řevničov 14, s. 3, https://ebadatelna.soapraha.cz/d/11395/5#
- Matriční záznam o úmrtí: Archiv hl. m. Prahy, Matrika zemřelých fary Vyšehrad, sign. VYŠ Z7, s. 262, http://katalog.ahmp.cz/prag[…]169A65&scan=277#scan277
- Hledal jsem i záznam o jeho narození ve farní matrice Ořech 15 ( https://ebadatelna.soapraha.cz/d/10698/100 ), ale bohužel jsem ho tam nenašel. Možná jsem ho přehlédl, možná je zapsaný v jiné knize téže fary (jsou rozdělené podle obcí). Nicméně, datum narození 30.03.1839 se shoduje ve všech dostupných zdrojích a při sňatku předložil křestní list z fary Ořech, pod kterou patřily Zbuzany (viz matriku oddaných), takže předpokládám, že i údaj o narození je správný a potvrzený. Ale raději to ještě ověřte, pokud máte rychlejší připojení.

b) Další související informace
- Dcera Marie, později nechvalně proslulá, se narodila 06.09.1886 v Praze-Malé Straně čp. 512. Viz Archiv hl. m. Prahy, Matrika narozených u sv. Tomáše, sign. TO N16, s. 5, http://katalog.ahmp.cz/prag[…]1C7766F439&scan=9#scan9
- Dcera Olga, provdaná za Josefa Lipše, se narodila 09.03.1891 v Nuslích čp. 158. Viz Archiv hl. m. Prahy, Matrika narozených fary Michle, sign. MCH N47, s. 230, http://katalog.ahmp.cz/prag[…]7B775D&scan=241#scan241 (že je to ona, viz níže).
- Vladimír Lipš, syn Josefa a Olgy roz. Hlaváčkové, se narodil 24.07.1921 v Praze-Novém Městě čp. 441 a zemřel 31.03.1930 ve Všeobecné nemocnici v Praze-Novém Městě čp. 499. Viz Archiv hl. m. Prahy, Matrika zemřelých ve Všeobecné nemocnici, sign. NEM Z14, s. 90, http://katalog.ahmp.cz/prag[…]9DFCF0C5&scan=95#scan95 . Zápis zároveň dokazuje, že stavitel Josef Lipš měl za manželku Olgu roz. Hlaváčkovou, tj. jedná se o rodinu, jejíž dva členy hledáme.
- Pro úplnost, nejmladší Hlaváčkova dcera Milada se narodila 19.09.1893 v Praze-Vyšehradě čp. 116. Po první světové válce přestoupila na pravoslavnou víru, víc toho o ní nevíme. Viz Archiv hl. m. Prahy, Matrika narozených fary Vyšehrad, sign. VYŠ N13, s. 235, http://katalog.ahmp.cz/prag[…]C781CA&scan=250#scan250 .

Zjištěné informace nás posouvají trochu dál i pokud jde o Josefa Lipše, i když tam bude nejspíš potřeba nahlédnout do živých matrik na Úřadě městské části Praha 1 či jinde. Víc v komentáři u dotazu https://www.ptejteseknihovny.cz/ing-arch-josef-lips .

Děkuji knihovně za nalezení informací nejen o Hlaváčkových, ale i o Josefu Lipšovi - dalo se od nich krásně odrazit. Jen pro zajímavost: základní informací pro mne bylo, že Marie Hlaváčková, které bylo r. 1930 44 let, byla dcerou pražského stavitele Hlaváčka. Otevřel jsem si policejní pobytové přihlášky v Národním archivu ( http://digi.nacr.cz/prihlasky2/ ) a zadal příjmení = Hlaváč.., křestní jméno Mari.. a rok narození 1886 a vyšel mi záznam Františka Hlaváčka: http://digi.nacr.cz/prihlas[…]p;karton=183&folium=240 . Přihlášky jsou většinou nepřehledné a skoupé na informace. Díky této jsem se ale dostal k popisnímu archu pražského magistrátu (již zmíněný http://katalog.ahmp.cz/prag[…]5056C00008&scan=1#scan1 ), z něhož vyplynulo ostatní. Nakonec trocha štěstí - odhadl jsem, že střelba mohla mít oběti. Vyšehradská matrika ještě není digitalizovaná, takže jsem hledal i u Apolináře (tam se zapisovaly sporné případy po soudních pitvách - nikdo tam ale nebyl) a ve Všeobecné nemocnici (pokud podlehl zranění později - tam se jeden ze tří našel a možná nám pomůže s Josefem Lipšem.)

Přeji hodně úspěchů ve Vašem výzkumu.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu