Geologie Strašicka (okr. Rokycany)

Text dotazu

ráda bych se zeptala, jestli byste nemohli napsat neco o geologii Rokycanska, konkrétně o geologie obce Strašice(okres Rokycany).

Odpověď

Strašická vrchovina severozápadní okraj Brd; členitá vrchovina z kambrických slepenců a drob prostoupených pruhem porfyritů a porfyritových tufů strašického pásma a ze souvrství ordovických břidlic, pískovců a rohovců; tektonicky porušená podélnými i příčnými zlomy, kerná vrchovina s oblými strukturními hřbety barrandienského směru, silně rozčleněná širokými
údolími; nejv. bod Žďár 629 m; 4-5 vegetační stupeň, převážně zalesněný smíšenými listnatými a smrkovými porosty; Státní přírodní rezervace Žďár.
Citováno z: DEMEK, Jaromír a kol. Hory a nížiny : zeměpisný lexikon České socialistické republiky. Praha : Academia, 1987, s. 477.

Dále je Strašická vrchovina zmiňována v tomto příspěvku do sborníku:
ŠŤASTNÝ, Václav. Vliv struktury na reliéf vrchu Žďár (Strašická vrchovina). In Geomorfologický sborník. Pavel Mentlík (ed.). Sv. 2. Plzeň : Západočeská univerzita, katedra geomorfologie, 2003, s. 189-193. ISBN 80-7082-946-X. - sig. 31B205/2003
Totéž
ŠŤASTNÝ, Václav. Vliv struktury na reliéf vrchu Žďár (Strašická vrchovina). In Geomorfologický sborník [online]. Pavel Mentlík a Zdeněk Šulc (eds.). Sv. 2. Plzeň : Západočeská univerzita, katedra geomorfologie, 2003, s. 189-193 [cit. 14.11.2006]. ISBN 80-7082-946-X. Ve formátu PDF, 74,5 kB. Dostupné na WWW: <http://www.pef.zcu.cz/pef/kge/geomorf/sbornik/texty2/stastny.pdf>.

Použité zdroje: katalogy SVK PK, regionální kartotéky, regionální databáze, oborové bibliografie, přímá excerpce.

Pokud máte zájem o rešeršní služby Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, kontaktujte pracoviště speciální studovna 2.p., viz. http://www.svkpl.cz/bis2.htm. Rešerše jsou placenou službou, viz. ceník http://www.svkpl.cz/cenik.htm#spec

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni

Datum zadání dotazu

19.12.2007 09:22

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu