Financování volebních kampaní politických stran ve volbách do PSP ČR v 2017, literatura

Text dotazu

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda byste mi byli ochotní poradit s literaturou na téma mé diplomové práce "Financování volebních kampaní politických stran ve volbách do PSP ČR v 2017", předem děkuji za odpověď. Níže uvedu předpokládanou strukturu teoretické části práce a budu rád, pokud mi budete schopni pomoci s prameny k těmto 3 kapitolám.
- 1. Teorie financování a politické strany (literatura k: báze, principy, cíle financování PS + financování volebních kampaní (zákon)
- 2. Podoby financování politických stran v České republice (literatura k: státní a soukromé financování)
- 3. Financování volebních kampaní v roce 2017 (podle čeho financovaly jednotlivé strany - př. reklamy, pronájem) - zde bych potřeboval výkazy o financování volebních kampaní zpracované a zveřejněné stranami, podařilo se mi dohledat od Top 09, ale potřebuji pokud možno všechny zastoupené v parlamentu.

Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

z relevantní literatury a zdrojů jsme našli toto:

  • EIBL, Otto a kol. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019. 287 stran. Politologická řada; svazek č. 74. ISBN 978-80-7325-476-6.
  • KLIMEŠOVÁ, Magdaléna, BUREŠ, Radim a BOUDA, Petr. Financování politických stran v České republice a potřebné změny regulace. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2012. 95 s. ISBN 978-80-7330-221-4.
  • ŠIMRAL, Vít. Financování českých politických stran. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. 247 stran. Politologická řada; svazek č. 58. ISBN 978-80-7325-410-0.
  • ŠIMÍČEK, Vojtěch, ed. Financování politického života. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2015. 215 stran. Sborníky; svazek č. 54. ISBN 978-80-210-7994-6.
  • ČICHOŇ, Milan et al. Financování politických stran v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 94 s. Pracovní studie; seš. č. 2. ISBN 80-210-1811-9.
  • PODHRÁZKÝ, Milan, ed. Přehled judikatury ve věcech voleb, referend a politických stran. Praha: ASPI, 2008. 391 s. Přehledy judikatury; sv. 46. ISBN 978-80-7357-291-4.
  •  https://www.iurium.cz/2017/08/09/zmeny-pravni-uprave-financovani-politickych-stran-hnuti-pred-volbami-ps-2017/

 

 

Článek věnující se změnám ve financování politických stran před volbami roku 2017.

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/politicke-strany-a-hnuti/prispevky-ze-statniho-rozpoctu-uhrazene-30677

Toto bude pro Vás asi spíše doplňkové - jedná se o státní příspěvky na strany a hnutí v roce 2017.

 

https://www.transparentnivolby.cz/snemovna2017/  - Internetové stránky, přímo věnované financování stran do Poslanecké sněmovny v roce 2017.

 

https://www.udhpsh.cz/zpravy-o-financovani-volebni-kampane-ps-2017-otevrena-data#kducsl  - Tato stránka pro Vás bude přínosná určitě, je to stránka Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran. Nachází se zde, zprávy o financování jednotlivých stran, které se zúčastnili voleb v roce 2017.

 

Další zdroje informací byste mohl nalézt v Parlamentní knihovně ČR, případně v katalogu knihovny Vysoké školy ekonomické v Praze

Případně přes katalog Národní knihovny ČR  nebo můžete ještě využít Souborný katalog ČR.

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.02.2020 13:46

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu