Distribuce majetku a bohatství

Text dotazu

Dobrý den,
často se setkávám s opakovanou frází, že bohatí stále bohatnou a chudí chudnou. Je to možné nějak racionálně podpořit či vyvrátit? Existuji objektivní kritéria, např. GINI index, které popisují distribuci bohatství, je však možné někde najít jejich historický vývoj třeba za posledních 100 let? Je dnes bohatství rozděleno rovnoměrněji než v roce 1910? Máme méně chudých a tím i bohatých?

Odpověď

Vaše dotazy, byť zajímavé, by udolaly armádu   sociologů, ekonomů, politiků a filozofů.

Výklad,  proč  bohatí bohatnou, chudí chudnou, proč jsou oblasti bohatší a chudší, proč se

bohatství nerozděluje spravedlivěji, vám skutečně poskytnout nemohu a ani neumím. Tím

se už celá staletí zabývají moudří z nejrůznějších částí světa a dlouho se tím ještě zabývat

budou a jednoznačný výsledek neexistuje a nikdy asi existovat nebude. Podle mého laického

úsudku lze jádro problematiky shrnout do níže uvedené věty:

"Neočekáváme, že svůj oběd dostaneme z dobré vůle řezníka, pivovarníka či pekaře, nýbrž

v důsledku toho, že všichni jmenovaní sledují vlastní zájem."

                                                                Adam Smith (Pojednání o podstatě a původu bohatství národů)

                                                                                                                                                     

Budete se muset zahloubat do děl těch, kteří se bohatstvím a chudobou zabývali nebo zabývají.

Rozhodně to není absolutní výčet, pouze výběr dostupné literatury z fondu knihovny VŠE. V druhé části najdete internetové zdroje k tématu, informace o Giniho koeficientu a Lorenzově křivce a odkazy na instituce, které údaje

takto získané používají a archivují.

Výčet literatury by bylo možné asi rozšířit i o prameny zabývající se problematikou globalizace, přidat bychom mohli i Kapitál Karla Marxe.

Literatura:

Growing unequal? :  income distribution and poverty in OECD countries.Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2008.

Simon, Julian Lincoln: Největší bohatství. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006.

Chudoba a bohatství v současném světě : sborník z konference / editor Šárka Waisová. Plzeň : Aleš Čeněk, 2006.

Landes, David S.: Bohatství a bída národů : proč jsou někteří tak bohatí a někteří tak chudí. Praha : BB art, 2004.

Smith, Adam: Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. Praha : Liberální institut, 2001.

Jordan, Emma Coleman: Cultural economics :  markets and culture : cases and materials. New York : Foundation Press : Thomson/West, 2006.

Slobodyan, Sergey: Welfare implications of sunspot fluctuations. Prague : CERGE-EI, 2002.

Bosanquet, Helen Dendy: Helen and Bernard Bosanquet :  works on economics & social welfare : the philosophy of the state and the practice of welfare. Volume II / Social and economic conditions. London : Routledge/Thoemmes, 1996.

Carter, Charles Frederick: Wealth :  an essay on the purposes of economics. London : C.A. Watts, 1968.

 Internetové zdroje:

http://www.oecd.org/dataoecd/46/27/41528166.pdf

http://lets.ecn.cz/zkratky1.htm

http://www.dreamlife.cz/osobni-rozvoj/penize-bohatstvi/vymluva-porazenych-penize-jsou-korenem-zla/article.html?id=360

http://www.sds.cz/docs/prectete/eknihy/me/me_p05.htm

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:chSZf3JkEm8J:archiv.soc.cas.cz/download/67/97-7.doc+distribuce+bohatstv%C3%AD&cd=5&hl=cs&ct=clnk&gl=cz

http://www.blisty.cz/art/49670.html

http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=zkru1--&x=218385

http://www.sedmagenerace.cz/index.php?art=clanek&id=111

http://nf.vse.cz/download/veda/workshops/blahobyty.pdf

http://cs.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith

http://en.wikipedia.org/wiki/Gini_coefficient

http://www.finance-management.cz/080vypisPojmu.php?X=Giniho+koeficient&IdPojPass=103

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html

http://www.worldbank.org/

http://www.census.gov/

http://www.nationmaster.com/graph/eco_gin_ind-economy-gini-index

http://www.sfinance.cz/zpravy/finance/198162-bohati-versus-chudi-kde-jsou-nejvetsi-rozdily-/

 

Distribuce majetku

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

28.04.2010 11:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu