Diplomová práce - téma lichva

Text dotazu

Dobrý den,

chybí mi dostatečně relevantní zdroje pro psaní diplomové práce na téma Legislativní úprava lichvy.

Konkrétně by mě zajímala historie (vývoj lichvy až do současnosti), Legislativní úprava jak v občanském, tak v trestním zákoníku. Dále srovnání se zahraničím, co se týká současné situace. Pohled soudobé společnosti na lichvu, morální hledisko, společenská úskalí. Budoucí vývoj z pohledu odborníků.

Odpověď

Dobrý den,

 pro vyhledání tištěných publikací k této problematice je možné využít elektronický katalog Národní knihovny ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc), který umožňuje hledání také v naskenovaných obsazích dokumentů. Můžete proto získat více relevantních záznamů, které by se jinak mezi výsledky vyhledávání nemusely objevit. Stačí do obecného vyhledávacího pole (Všechna pole) zadat velmi jednoduchý dotaz lichv? (znaménko „?“ umožňuje zadaný výraz pravostranně rozšířit o libovolný počet znaků). Namátkou jsme vybrali několik příkladů vyhledaných dokumentů:

 

* KAŠPAROVÁ, Jana, ed. a JELÍNEK, Miloš, ed. Další etapa ekonomické krize v ČR - krize veřejných rozpočtů. Praha: Sondy, 2009. 55 s. Pohledy: studie - analýzy - prognózy; 2/2009. ISBN 978-80-86846-33-0.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200909/contents/nkc20091991873_1.pdf

 

* VANTUCH, Pavel. Hospodářská trestná činnost. 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno: Rašínova vysoká škola, 2010. 287 s. ISBN 978-80-87001-19-6. Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/39852/pdf .

 

* HENNER, Kamil. Kapitola z dějin úroku a lichvy. V Praze: K. Henner, 1893. 23 s.

 

* KUCHTA, Josef a kol. Kurs trestního práva: trestní právo hmotné: zvláštní část. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. xxxix, 617 s. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-047-8. Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/35993/pdf . Plný text dokumentu přístupný v digitalizované podobě z počítačů ve studovnách NK ČR: http://kramerius4.nkp.cz/search/i.jsp?pid=uuid:a82cd300-2eac-11e4-8f64-005056827e52

 

* ZEMAN, Roman. Lichva až na věky. Praha: VIP Books, [2008]. 175 stran. ISBN 978-80-87134-32-0. Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/140828/pdf

 

* KOUDELKA, Ladislav. Lichva: trestný čin a společenský jev. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014. xvii, 257 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7478-435-4. Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/85055/pdf

 Podobným způsobem lze vyhledávat články v bibliografické článkové databázi ANL – Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://aleph.nkp.cz/cze/anl). Databáze obsahuje výběr článků z denního tisku, odborných periodik a sborníků, částečně také monografií, publikovaných od r. 1991. Některé články mohou být propojeny na plné texty.

Aktuální a kompletní informace vycházející v denním tisku, některých časopisech, dále také v médiích a na internetu nabízejí placené plnotextové databáze Anopress nebo Newton Media Search. Databáze Anopress (http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju/prehled-lic-zdroju/#anopress) je přístupná i v Národní knihovně registrovaným uživatelům s platným čtenářským průkazem (s možností vyhledávat v archivu článků od r. 1996) ve studovně Referenčního centra (http://www.nkp.cz/sluzby/dulezite-odkazy/studovny/refc) nebo Studovně periodik (http://www.nkp.cz/sluzby/dulezite-odkazy/studovny/studovna).

 Ve zmíněných studovnách je registrovaným uživatelům k dispozici také databáze ASPI (Automatizovaný systém právních informací, http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju/prehled-lic-zdroju/#aspi), jejímž prostřednictvím je možné získat aktuální přehled legislativy k danému tématu, včetně dalších souvisejících informací.

 Články zabývající se danou problematikou v zahraničí mohou být obsaženy v plnotextových zahraničních databázích, EBSCO – Academic Search Complete, EBSCO – Business Source Complete aj. (http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju/prehled-lic-zdroju).  Jedná se o placené zdroje přístupné pouze pro registrované uživatele Národní knihovny ČR. Ve většině těchto databází mohou uživatelé pomocí údajů na svém čtenářském průkazu vyhledávat i mimo budovu knihovny přes tzv. vzdálený přístup (http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/vzdaleny-pristup/vzdal-pristup).

 Další prameny byste mohla získat také v odborných knihovnách zaměřených na oblast ekonomie nebo práva, např. Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze (https://ciks.vse.cz/), Knihovna CERGE-EI (http://cz.cerge-ei.cz/o-cerge-ei/knihovna), Knihovna Právnické fakulty UK v Praze (http://knihovna.prf.cuni.cz/). Pro oblast práva existuje i oborová brána Právo (http://pravo.jib.cz/), která Vám může pomoci s hledáním dalších zdrojů.

 V případě, že to pravidla školy, na které studujete, dovolují, můžete si nechat také zpracovat rešerši na dané téma. Jedná se o placenou službu standardně poskytovanou knihovnami. Informace o rešeršních službách v Národní knihovně ČR naleznete na adrese - http://www.nkp.cz/sluzby/reserse, rešerše z některých zdrojů však neprovádíme, např. v databázi Anopress nebo ASPI.

 

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.10.2015 14:53

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu