citace v seznamu literatury

Text dotazu

Dobrý den, nevím si rady, jak nazvat v seznamu použité literatury v diplomové práci ručně psané farní kroniky (monografie, ručně psaná literatura, atd...?).
Děkuji Vám předem za zodpovězení dotazu.

Odpověď

Dobrý den, domníváme se, že pro ručně psanou farní kroniku můžete použít označení rukopis. Pokud je Vámi zmiňovaná kronika historickým materiálem uloženým v archivu, pak by bylo možné ji označit jako archiválii, archivní pramen, archivní materiál, archivní dokument. Nejsme však archiváři, ti by Vám mohli poradit přesnější odbornou terminologii.

Ve skriptech "Úvod do metodiky historického bádání a nauky o pramenech" je uvedeno, že  vnitřní členění seznamu literatury a pramenů uvedených za odbornou prací může být různé, záleží na rozsahu heuristické základny, na použitých druzích pramenů i literatury a na záměru autora. K nejjednoduššímu členění patří rozdělení na oddíl literatury a oddíl pramenů; ty jsou pak děleny na prameny publikované (tištěné) a nepublikované (archivní).

Podle knihy "Úvod do archivnictví pro historiky"  neexistuje pro citaci archivního materiálu jednotná schválená a přijatá norma, norma ISO 690 (http://www.boldis.cz/citace/citace.html) se vztahuje na citování publikovaných dokumentů. Hlavní zásadou citování archivního materiálu  je, aby bylo možné každý citovaný dokument bez potíží v archivu a  ve fondu nalézt a identifikovat, při citaci je nutné postupovat od širšího pojmu k užšímu.  Příklady citací archivních materiálů naleznete např. na následujících stránkách:
* http://www.cz-museums.cz/amg/UserFiles/File/propedeutika/zakladni%20kurs/ISO%20690.pdf (článek XI - Citace pramenů)
* http://ff.osu.cz/khi/dokumenty/konference-slechtic.pdf  (bod 2.3 Citace použitých archivních pramenů)
* http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/CMTF-katedry/cirkevni-dejiny/Citace_pramen__a_literatury.rtf
* http://jisil.wz.cz/KD/KD-uprava_citace.pdf

použitá  literatura:
* BARTOŠ, Josef ; CHOBOT, Karel. Úvod do archivnictví pro historiky. Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. s. 78-80. ISBN 80-244-0142-8.
* BARTOŠ, Josef. Úvod do metodiky historického bádání a nauky o pramenech.
Olomouc : Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, 1999. s. 40-42, 50-51.
ISBN 80-7067-976-X.
* ZWETTLER, Otto ; VACULÍK, Jaroslav ; ČAPKA, František. Úvod do studia dějepisu a technika historikovy práce.  Brno : Masarykova univerzita, 1996. s. 105, 107-108. ISBN 80-210-1366-4.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.11.2008 11:51

Jaroslava Štefanová píše:
Úterý 17.03.2020 10:41
Dobrý den, nevím si rady jak citovat z kronik. Např. použila jsem ručně psanou kroniku města Krásná Hora. Nese název 1980-1988.
Děkuji Vám předem na zodpovězenou odpověď.
PSK - admin píše:
Středa 18.03.2020 11:42
Dobrý den,
V případě, že potřebujete citovat nepublikovaný dokument, nevztahuje se na něj norma ISO 690 pro citování publikovaných dokumentů.
Při citování takových dokumentů je především třeba se soustředit na takový zápis, který umožní jednoznačnou identifikaci tohoto dokumentu. Pokuste se tady zapsat maximum informací, které jsou na kronice uvedeny, event. doplňte o informace, které můžete zjistit. Informace, které nejsou explicitně dané, by měly být správně uvedeny v hranatých závorkách.
Podle Vašich informací by citace mohla vypadat např. takto (údaje v hranatých závorkách si domýšlím – uvedete podle zjištěných informací):
[Kronika města Krásná Hora]: 1980 – 1988. [Krásná Hora: Městský úřad]. [100 s.]. Nepublikováno.
Podobný dotaz jsme již ve službě PSK zodpovídali: https://www.ptejteseknihovny.cz/[…]/citace-nevydaneho-dokumentu
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu