cestovní ruch pro zdravotně postižené

Text dotazu

Dobrý den, píši bakalářskou práci na téma: Hodnocení potenciálu zdravotně postižených návštěvníků cestovního ruchu v Plzeňském a Jihočeském kraji. Hledám literární zdroje ohledně cestovního ruchu osob se zdravotním postižením, znaky a charakteristiky CR osob se zdravotním postižením, vývoj CR osob se zdravotním postižením v Evropě a v ČR (statistiky příjezdů a výjezdů a historické data), druhy postižení a charakteristiky, organizace a programy podpory cestování zdravotně postižených osob, potenciál a předpoklady rozvoje cestovního ruchu pro osoby se zdravotním postižením (lokalizační, realizační a selektivní; teorie podle Mariotta), přínosy podpory cestovního ruchu osob se zdravotním postižením (ekonomické např. překlenování sezonních výkyvů; společenské – odstraňování zažitých stereotypů společnosti ve vztahu k zdravotně postiženým apod.)
Za každý materiál budu vděčná. Předem děkuji za ochotu.

Odpověď

Dobrý den,

uvádíme příklady záznamů literatury k Vašemu tématu z báze NKC Národní knihovny, http://www.nkp.cz, záložka Katalogy a databáze

[Č.záznamu: 002473800]

Cestování bez bariér : EDEN 2013 / [text Iva Macků ; foto Václav Sojka ... et al.]. -- 1. vyd.. -- Praha : CzechTourism, 2013. -- 19 s. : barev. il., 1 mapa ; 25 cm

[Č.záznamu: 001820666]

European journal of adapted physical activity [elektronický zdroj]. -- Olomouc : EUFAPA, 2002-        

[Č.záznamu: 000327242]

Život bez bariér : projekty a rekonstrukce / Daniela Filipiová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Grada, 1998. -- 101 s. : il. ; 21 cm

[Č.záznamu: 001006551]

Aktivity volného času pro osoby s těžkým a kombinovaným postižením : volně přeloženo z materiálů MENCAPU. -- 1. vyd.. -- Praha : Modrý klíč, 1997. -- 74 s. : il. ; 20 x 21 cm

                              

Č.záznamu: 002158435]

Tělesné postižení jako fenomén i životní realita : diskurzivní pohledy na tělo, tělesnost, pohyb, člověka a tělesné postižení / Libor Novosad. -- Vyd. 1.. -- Praha : Portál, 2011. -- 166 s. ; 20 cm

[Č.záznamu: 002393889]

Mentální postižení : v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu / Milan Valenta, Jan Michalík, Martin Lečbych a kolektiv. -- Vyd. 1.. -- Praha : Grada, 2012. -- 349 s. ; 24 cm

Součástí většiny literatury jsou zpravidla : bibliografie,bibliografické odkazy a rejstříky.

Další záznamy si pak můžete vyhledat v bázi NKC, případně ANL = články, zadáním klíčových slov do vyhledávacího formuláře anebo si u nás nechat zpracovat rešerši (placená služba),
http://www.nkp.cz/sluzby/chci-sluzbu/knihy-a-clanky-na-vybrane-tema, http://www.nkp.cz/sluzby/reserse.

Obor

Tělesná výchova a sport. Rekreace

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.02.2014 10:40

jana píše:
Neděle 20.01.2019 12:53
Dobrý den,hledám knihy literatury téma Cestoví ruch pro osoby se zdravotním postižením ( část sluchově postižené,část zrakově postižené,část tělesne postižené,ubytování,pojmy,klaifikace) dík
PSK - admin píše:
Středa 30.01.2019 09:06
Dobrý den,
Podobný dotaz jsme zodpovídali již v roce 2014, přeposíláme Vám proto odkaz se starou odpovědí. https://www.ptejteseknihovny.cz/[…]/cestovni-ruch-pro-zdravotne-postizene

Navíc jsme se Vám pokusili najít další vhodné tituly, které se alespoň trochu dotýkají dané problematiky:¨

Nevidomi a zrakově postižení:
Český svaz zrakově postižených sportovců: ČSZPS = Czech Blind Sportsmen Association [online]. Praha: Český svaz zrakově postižených sportovců [cit. 2019-01-29]. Dostupné z: http://www.sport-nevidomych.cz.
DUDR, Viktor a LNĚNIČKA, Petr. Metodické poznámky k vytváření podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých lidí. 2., přeprac. vyd. Praha: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, 1999. 21, 77 s. ISBN 80-902025-3-5.
DVOŘÁKOVÁ, Anna. Pracovně rehabilitační péče o nevidomé a občany s těžkými vadami zraku. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČSR, 1977. 87 s.
FUXOVÁ, Radka. Hmatové orientační mapy Praha [kartografický dokument]. 1:5 500, 1:1 500. Praha: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, C2007. 1 soubor mapových děl (v Braillově písmu, termoformní). ISBN 978-80-239-3804-3.
HOŠOVÁ, Petra, HŮRKOVÁ, Marie a MICHÁLEK, Miroslav. Manuál pomoci nevidomým. 1. vydání. Praha: Okamžik, 2015. 35 stran. ISBN 978-80-86932-41-5 HULL, John M. Pouť do říše slepoty: deníky pádu do vědomí. Vyd. 1. Praha: Triton, 2012. 311 s. Nové světy; sv. č. 8. ISBN 978-80-7387-591-6.
HŮRKOVÁ, Marie, LIŠKA, Vít a VONDRÁČKOVÁ, Jana. Adresář poskytovatelů sociálních a jiných služeb pro osoby se zrakovým postižením. 1. vyd. Praha: Okamžik, 2014. 125 s. ISBN 978-80-86932-39-2.
KAVALÍROVÁ, Kateřina. Vodicí pes: kompenzační pomůcka pro osoby s těžkým zrakovým postižením. 1. vydání. Praha: Okamžik, 2017. 87 stran. ISBN 978-80-86932-46-0.
KIMPLOVÁ, Tereza a KOLAŘÍKOVÁ, Marta. Jak žít s těžkým zrakovým postižením?: souhrn (nejen) psychologické problematiky. 1. vyd. Praha: Triton, 2014. 157 s. ISBN 978-80-7387-831-3.
KOVAŘÍKOVÁ, Pavla, ed. a kol. Adresář poskytovatelů služeb pro děti a dospělé se zrakovým postižením a jejich rodiny. Praha: Okamžik, 2005. 63 s. ISBN 80-86932-03-6.
KOVAŘÍKOVÁ, Pavla. O čem se sní poslepu: co lidi, kteří vidí, zajímá na těch, kteří nevidí. Druhé, přepracované vydání. [Český Brod]: Rozhledna, 2016. 12 stran. ISBN 978-80-260-9696-2.
KRCHŇÁK, Rudolf. Nevidomí známí, neznámí. Praha: Achát, 1992. 216 s.
MICHÁLEK, Miroslav a VOJTÍŠEK, Petr. Profily pomoci: jak dobrovolníci pomáhají nevidomým. 1. vyd. Praha: Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých, 2011. 56 s. ISBN 978-80-86932-28-6.
MICHÁLEK, Miroslav. Žít jako vy, aneb, Rovné příležitosti pro nevidomé: zkušenosti, netradiční pohledy, náměty a doporučení. 1. vydání. Praha: Okamžik, 2016. 71 stran. ISBN 978-80-86932-44-6.
SEIFERT, Radek. Řízek na severozápadě: sice malý a nevážný, nicméně zcela vážně míněný soubor zamyšlení i praktických rad na téma nevidomí, určený výhradně všem bez rozdílu. 1. vyd. Praha: Editpress, 2003. 37 s. Motýl. ISBN 80-239-0514-7.
SCHINDLEROVÁ, Olga a GŮROVÁ, Kateřina. Na ruce si nevidím: praktické dovednosti pro život se zrakovým postižením. 1. vyd. Praha: Okamžik, 2007. 230 s. ISBN 978-80-86932-10-1.
SCHWARZ, Jan. O vychovávání, vzdělávání a podporování slepcův. Ivančice: Josef Vávra, [1903]. 72 s.
Srdce postiženo nebylo: 25 let sportu tělesně a zrakově postižených v ČSSR. Praha: Olympia, 1976. 56, [ii] s.
ŠNAJDAROVÁ, Helena. Bezbariérové stavby: právní a normové prostředí, úpravy staveb pro pohybově postižené. Brno: ERA, 2007. 142 s. Technická knihovna. ISBN 978-80-7366-084-0.
WIENER, Pavel a kol. Základy komunikace se zrakově postiženými. 3., upr. vyd. Praha: Novartis, 2009. [12] s. ISBN 978-80-254-5823-5.
Zlomená lyže je srabská výmluva: sledujte tělesně a zrakově postižené sportovce na zimní paralympiádě v Salt Lake City [grafika]. [Praha]: Český paralympijský tým, [2002]. 1 plakát.
Zora: časopis pro slabozraké. Praha: Ústřední výbor Svazu invalidů, [1972]- . ISSN 0231-6382. Dostupné také z: http://www.sons.cz/zora/text/index.php?prihlasit=1.
Neslyšící, sluchové postižení:
Adresář služeb nejen pro neslyšící. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2001-2013.
DAĎOVÁ, Klára et al. Klasifikace pro výkonnostní sport zdravotně postižených. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 89 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-1520-2.
HÁDKOVÁ, Kateřina. Člověk se sluchovým postižením. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016. 302 stran. ISBN 978-80-7290-619-2.
JURKOVIČOVÁ, Petra, ed. a kol. Komunikace a lidé se smyslovým postižením: metodický materiál. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 94 s. ISBN 978-80-244-2649-5 KOSINOVÁ, Barbora. Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina - kultura neslyšících. 2., opr. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, C2008. 61 s. ISBN 978-80-87153-94-9.
KRAHULCOVÁ-ŽATKOVÁ, Beáta. Komplexní komunikační systémy těžce sluchově postižených. Praha: Karolinum, 1996. 218 s. ISBN 80-7184-239-7.
SYNEK, Hubert. Hluchoněmí a společnost: předneseno ve Vesně dne 28. března 1920. V Brně: Nový lid, 1920. 18 s. Sociální služba; 8. Knižnice Nového lidu; 13.

Postižení:
Access to air travel for people with reduced mobility. Paris: European Conference of Ministers of Transport, C1995. 132 s. ISBN 92-821-1200-4.
ANDĚL, Jaroslav, ed. Disabled by normality. Praha: DOX Prague, a.s., 2015. 181 stran. ISBN 978-80-87446-37-9.
Atlas přístupnosti centra města Brna pro osoby s omezenou schopností pohybu: mapa města 1:2 500 = Accessibility guide of Brno City centre for people with limited mobility: city map 1:2 500 [kartografický dokument]. 2. vyd. Brno: Magistrát města Brna, 2014. 1 atlas (90 s.). ISBN 978-80-260-7869-2.
GALETOVÁ, Zdeňka. Problematika asistenčních psů v ČR. 1. vyd. Praha: VÚPSV, 2008. 128, 10 s. ISBN 978-80-7416-015-8.
Bezbariérová doprava: Seminář Sedmihorky u Turnova 16. - 21. 11. 1992, Federace zdravotně postižených v ČSFR: Sborník. Praha: Federace zdravotně postižených v České a Slovenské Federativní Republice, 1992. 97 s. ISBN 80-85098-13-X.
JANEČKA, Zbyněk a kol. Vybrané kapitoly ze sportu osob se zdravotním postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 113 s. Učebnice. ISBN 978-80-244-3107-9.
JEŠINA, Ondřej a kol. Aplikované pohybové aktivity v zimní přírodě II. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 61 s. ISBN 978-80-244-1887-2.
JEŠINA, Ondřej a kol. Podpora aplikovaných pohybových aktivit v kontextu volného času. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 150 s. ISBN 978-80-244-2946-5.
KÁBELE, Josef. Sport vozíčkářů. Vyd. 1. Praha: Olympia, 1992. 196 s. Kondice. ISBN 80-7033-233-6.
KREJČÍŘOVÁ, Olga. Estetické aspekty zájmové pohybové činnosti osob s mentálním postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 44 s. ISBN 978-80-244-1648-9.
KUDLÁČEK, Martin a JEŠINA, Ondřej. Integrovaná tělesná výchova, rekreace a sport. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 178 s. Monografie. ISBN 978-80-244-3964-8.
MACKŮ, Iva. Cestování bez bariér: EDEN 2013. 1. vyd. Praha: CzechTourism, 2013. 19 s. ISBN 978-80-87824-40-5.
MACHÁČKOVÁ, Simona a ŠTURSA, Jan. Krkonoše bez bariér. Vrchlabí: Správa Krkonošského národního parku, 2015. 128 stran. ISBN 978-80-7535-017-6.
NOVOSAD, Libor. Tělesné postižení jako fenomén i životní realita: diskurzivní pohledy na tělo, tělesnost, pohyb, člověka a tělesné postižení. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. 166 s. ISBN 978-80-7367-873-9.
PERSKI, Eduard a PIROUTKOVÁ, Karolína. Wheeling the Czech Republic. Praha: Paraple Centre, 2002. 51, [14] s. ISBN 80-239-1491-X.
PRAŽSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ. Pražská památková rezervace: atlas přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu = Prague Heritage Reservation: Accessibility Atlas for People with Impaired Mobility [kartografický dokument]. 1:4 000. 2., aktualiz. vyd. Praha: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, 2010. 1 atlas (80 s.). ISBN 978-80-254-7716-8.
SCHULZ, Otakar Evžen. Péče o mrzáky. V Praze: Zemský spolek pro léčbu a výchovu mrzáků, 1927. 37 s.
SRDEČNÝ, Vojmír. Sport tělesně postižených. Praha: Olympia, 1974. 82 s.
ŠESTÁKOVÁ, Irena a LUPAČ, Pavel. Budovy bez bariér: návrhy a realizace. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 125 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-3225-1.
VALINA, Mirek. Kam bez bariér - Plzeňsko: cestovní průvodce (nejen) pro seniory, rodiny s dětmi, zdravotně postižené a jejich přátele a pomocníky. 1. vyd. Brno: CPress, 2012. 152 s. ISBN 978-80-264-0063-9.
VESELÝ, Josef. Třiatřicet roků na vozíčku. 1. vyd. Svitavy: Trinitas, [1994]. 12 s. ISBN 80-901457-3-6.
VUJICIC, Nick. Život bez hranic: inspirace pro báječný život. [Kratochvilka]: Čintámani, C2011. 226 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-904838-1-1.
Zprávy z Cesty. Paběnice: Cesta životem bez bariér, o.s., 2012-2015.

Studentské a jiné práce:
HANÁKOVÁ, Lenka. Cestovní ruch tělesně postižených. Bakalářská práce. Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, Brno 2011. Dostupné on-line z: https://is.mendelu.cz/lide/[…]Dc%C3%AD%20%C4%8Dl%C3%A1nky

KOVÁČOVÁ, Kateřina. Cestovní ruch pro handicapované. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita, České Budějovice, 2013.
Péče o návštěvníky se specifickými potřebami v cestovním ruchu. Učební pomůcka pro účastníky projektu CCRJM Vědět a předávat. Asociace průvodců České republiky a Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava. Brno, 20103. Dostupné on-line z :
http://www.ccrjm.cz/userfil[…]0v%20CR_05_FINAL%20TISK.pdf
Dotazník o cestovním ruchu se zdravotním pojištěním:
https://www.vyplnto.cz/[…]/
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu