První česká věta

Text dotazu

Dobrý den. ve škole se zabýváme první česky psanou větou, ale na internetu je okolo tohoto tématu hrozně málo informací. V podstatě vím, jak vět zní ve staroslovanštině, ale nevím, co znamená nebo o co přesně na té zakládací listině šlo. Rád bych se o tom dozvěděl více. Děkuji

Odpověď

První česká věta, resp. dvě české věty, se objevily počátkem 13. století v zápise o donaci v zakládací listině litoměřické kapituly. Zakládací listina pochází z roku 1057 a obsahovala pouze jednoslovná bohemika určující názvy poplatků - otchodné (za povolení odejít z panství), chomútné (poplatek z potahu), gostiné (platili cizí kupci), glava (poplatek jako trest za vraždu).
Souvislé věty byly do textu zakládací listiny připsány dodatečně až ve 13. století.

Původní text:
Pavel dal gest ploscoucih zemu Wlah dalgest dolas zemu bogu isuiatemu scepanu seduema dusnicoma boguceu a sedlatu.

Dnešní přepis:
Pavel dal jest Ploškovicích zemu, Vlach dal jest Dolas zemu bogu i svatému Ščepánu se dvěma dušníkoma, Bogučejú Sedlatú.

Dolas je starobylý lokál od jména Dolany a určuje, stejně jako v případě Ploškovic, místo, tj. "v Dolanech", "v Ploškovicích".
Význam vět je zřejmě čistě donační - Pavel věnoval zemi v Ploškovicích, Vlach daroval zemi v Dolanech, se dvěma dušemi Bogučejem a Sedlatou.

Použité zdroje

Cuřín, František: Vývoj spisovné češtiny, SPN Praha 1985
Šlosar, Dušan - Večerka, Radoslav - Dvořák, Jan - Malčík, Petr: Spisovný jazyk v dějinách české společnosti, Host 2009
Komárek, Miroslav: Dějiny českého jazyka, Host 2012

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Knihovna Národního muzea

Datum zadání dotazu

04.03.2015 15:46

ABB063 píše:
Čtvrtek 03.09.2015 12:09
Knihovna Národního muzea píše:
Pátek 04.09.2015 10:30
Dobrý den !
Zde nejspíše došlo k nedorozumění. NK mluví o nejstarší české písemné památce, kterou má NK ve své rukopisné sbírce a která pochází z přelomu 13. a 14. století. Námi zmiňovaná první česká věta (první dvě věty) pochází z počátku 13. století a je v zakládací listině, kterou NK určitě ve sbírkách mít nebude :-)
PSK - admin píše:
Středa 09.09.2015 13:41
Děkujeme za doplnění dalších odkazů a informací. V archivu služby je opravdu možné nalézt odpověď poukazující na další středověký dokument, ve kterém se objevují česky psané věty: http://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/pocatky-cestiny (více informací též http://text.nkp.cz/[…]/nejstarsi-charakteristiky ). Jedná se o jeden z prvních po donaci v zakládací listině litoměřické kapituly a první s tímto obsahem uložený v Národní knihovně ČR.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu