bibliografická rešerše

Text dotazu

prosím o sdělení jak má by měla být vypracována bibliografická rešerše na téma náboženství 20.stoleti, jaká forma, (obsah děl, či pouze vybrat nějakou stať z díla), děkuji.

Odpověď

Dobrý den, bibliografická rešerše je soupis bibliografických záznamů dokumentů relevantních k danému tématu. Do rešerše můžete zahrnout různé typy dokumentů (pokud Vás v tomto směru zadání neomezuje) jako knihy, časopisy, články, kapitoly z knih, příspěvky ve sbornících, elektronické dokumenty (mělo by se jednat o ověřené a důvěryhodné zdroje, nejčastěji články, příspěvky z konferencí aj., v elektronické podobě) atd. Rešerši můžete zpracovat z českých i zahraničních zdrojů, pokud Vám rešerše bude sloužit přímo pro získání uvedených primárních dokumentů, pak je dobré zaměřit se především na zdroje dostupné na území ČR.

Co se týče zdrojů pro vyhledávání, můžete použít volně dostupné zdroje (např. katalogy knihoven, článkové bibliografie - elektronické i tištěné) nebo zdroje placené, jedná se zejména o zahraniční článkové databáze, které jsou dostupné buď z počítačů knihoven nebo pomocí vzdáleného přístupu, podmínkou je vždy platný čtenářský průkaz konkrétní knihovny.

Přehled katalogů a databází Národní knihovny ČR je k dispozici na adrese http://sigma.nkp.cz/F, můžete využít zejména katalog NKC a článkovou bibliografii ANL. Seznam licencovaných zdrojů předplacených NK ČR naleznete na http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3, NK ČR nabízí také vzdálený přístup (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu
3=104). Dovolujeme si upozornit zejména na databázi vhodnou k Vašemu tématu, kterou máme nyní ve zkušebním přístupu, a sice ATLA Religion Database with ATLASerials
(http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Aktualni_zkusebni_pristupy&submenu3=150). 

Záznamy vyhledaných dokumentů byste měla uvádět ve formě bibliografických citací, jejichž podoba se řídí normami ČSN ISO 690 (01 0197). Bibliografické
citace: Obsah, forma a struktura, a ČSN ISO 690-2 (01 0197). Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Na internetu je také k dispozici několik webových stránek, které se zpracování citací věnují, např.:

http://www.citace.com/ (obsahuje i generátor citací)

http://www.boldis.cz/citace/citace.html

http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html

http://knihovna.vsb.cz/kurzy/citace/index.html

Výsledná rešerše by měla mít také formální úpravu, která se řídí normou ČSN
01 0198. Formální úprava rešerší. Rešerše by měla mít titulní list, kde by mělo být uvedeno Vaše jméno, případně fakulta, katedra, pokud studujete, a datum zpracování. Následující list by měl obsahovat informace vztahující se ke zpracování rešerše, tzn. druhy dokumentů zachycených v rešerši, jazykové omezení, časové omezení (pokud je), počet vyhledaných záznamů a vhodné by bylo uvést rovněž přehled zdrojů, ve kterých jste vyhledávala. Pak už následuje samotný soupis citací dokumentů, které by měly být očíslovány a řazeny abecedně podle autora, případně prvního slova z názvu dokumentu.

Pro získání obecného přehledu o rešerších a jejich zpracování můžete využít také následující stránky:

http://knihovny.cvut.cz/vychova/vychova2/vyhl_v_databazich/reserse.html

http://www.infogram.cz/findInSection.do?sectionId=1113&categoryId=1148 .

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.10.2009 10:57

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu