Archív Obchodní a živnostenské komory v Praze

Text dotazu

Dobrý den, náhodně jsem se propracovala vyhledáváním přes internet k tomu, že je u vás v knihovně uložena část archívu bývalé Obchodní a živnostenské komory v Praze.
Pátrám po archivních plánech a a jakýchkoliv údajích o výstavbě této
budovy, vzhledem k tomu, že budovu užívalo Ministerstvo vnitra, tak
nejsou zpracovány ani pasporty, ani památkové rešerše, ani není nic uloženo v archívu odboru výstavby Prahy 1. Volala jsem i na vnitro, ale mají tam jen novodobé socialistické údaje. Potřebuji přitom nutně zjistit, který architekt budovu navrhl, případně další podílející se umělce (na výzdobě). Zatím jsem jen vypátrala náhodně v katalogu bývalé stavební firmy Nekvasil, že objekt postavili kolem roku 1904.
Napadlo mne, jestli ve vašem archívu nejsou založeny buď plány výstavby budovy, kolaudační rozhodnutí, platební příkazy architektům nebo něco jiného, co by mi pomohlo. Kdybyste v tomto ohledu něco mohli zjistit, pomohli byste mi v argumentaci, jak budovu zachránit (má z ní být tuctový hotel zahraniční společnosti).

Odpověď

Dobrý den,

v NK je jen velmi nepatrné torzo. Připojujeme popis z našich stránek:
Obchodní a živnostenská komora v Praze 1896-1923 V Rakousku bylo zákonem z roku 1850 zavedeno 60 živnostenských komor. V českých zemích to byly komory v Praze, Liberci, Chebu, Plzni, Českých Budějovicích, Brně, Olomouci a Opavě. Jejich úkolem bylo podávat státním a zemským úřadům na základě jejich žádostí i z vlastní iniciativy zprávy, návrhy a názory o potřebách obchodu, živností a stavu dopravních prostředků i dobrozdání, posudky a připomínky k zákonům o organizaci veřejných ústavů pro povzbuzení obchodu a živností ap.
Fond obsahuje jen nepatrné torzo účetních knih pražské komory. Zpřístupněn inventářem a lístkovým katalogem.
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_archiv_nk.htm#fknihovny

Fond pražské Obchodní a živnostenské komory má v péči Státní oblastní archiv v Praze (http://www.soapraha.cz/). Údaje podobného charakteru lze najít v databázi farchivních fondů na stránkách ministrstva vnitra (nebo Národního archivu): http://www.mvcr.cz/archivnictvi/index.html .

Připojujeme výpis z databáze.
Pokud budete chtít kontaktovat dr. Hekrdlovou (Hekrdlova.Katerina@cdh.nkp.cz), je třeba ještě potvrdit automatický dotaz serveru (který má vyloučit spamy).

1. Název fondu (sbírky): Obchodní a živnostenská komora Praha
Uloženo v archivu: Státní oblastní archiv v Praze Místa vzniku fondu Praha Časový rozsah: 1850-1949
Metráž: 254,54 bm zpracováno a inventarizováno 18,42 bm nezpracováno Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů Původce fondu (sbírky): Obchodní a živnostenská komora v Praze.
Tematický popis: Fond je při nedostatku přímých pramenů - registratur průmyslových a obchodních podniků - významným pramenem pro poznání hospodářského i sociálního vývoje komorního obvodu i celé země (po r. 1918 i celého státu) v období kapitalismu.
Archivní pomůcky
o LAMEŠ J.: OBCHODNÍ A ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA V PRAZE, 1850 - 1949.
Prozatímní inventární seznam, 1961, s. 53, ev.č. 23.
o LAMEŠ J.-LANCINGER L.-VÁVROVÁ M.: OBCHODNÍ A ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA
PRAHA, 1850 - 1949, DÍL I.. Inventář, 1963, s. 283, ev.č. 31.
o CHURAŇOVÁ I.-LAMEŠ J.-LANCINGER L.-VÁVROVÁ M.: OBCHODNÍ A
ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA PRAHA, 1850 - 1949, DÍL II.. Inventář, 1967, s. 93, ev.č. 32.

Obor

Informace o knihovně

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.01.2008 12:05

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu