Komentáře

Vlastimil Šplíchal on Obce a organizační složky státu

Dobrý den, nějak jsem se v odpovědi nedočetl, zda je nebo není "obec" organizační složkou státu ve smyslu § 3 zákona 219/2000 Sb. Jedná se [...]

Natalia Jančušková on Historie příjmení

Dobrý den, ráda bych se zeptala na význam,vzniku a původu příjmení Jančuška. Děkuji

Vojta on Pravidla společenského chování, tykání

Dobrý den, mohu já, jako jednatel společnosti (ředitel), nabídnout tykání obchodnímu zástupci našeho dodavatele? Je to také muž, ale je starší než já. Děkuji za [...]

PSK - admin on Seznamy padlých a raněných vojáků v 1. světové válce

Dobrý den, v databázi padlých v 1. světové válce, kterou zpřístupňuje Vojenský historický archiv ( https://www.vuapraha.cz/databaze-vha/ ), jsme Vašeho pradědečka také nenalezli, databáze však nemusí [...]

Anonymous on Stojí či stál v minulosti na našem území kostel zasvěcený sv. Dorotě?

Podle databáze https://www.kostolyslovenska.sk/ se na Slovensku nacházejí kostely zasvěcené sv. Dorotě v těchto místech: - Čavoj (okres Prievidza) - Forbasy (okres Stará Ľubovňa)

Anonymous on Zasvěcení kostelů

Ve středověku se nezřídka vybíralo zasvěcení kostela podle toho, který světec byl v nedávné době svatořečen, neboť pro zasvěcení kostela je třeba získání ostatků příslušného [...]

Anonymous on Podzim ve středověku

Z praktického hlediska měl ve středověku na podzim význam svátek sv. Havla. Poddaní totiž platili daně vrchnosti obvykle půlročně, a to na jaře na svátek [...]

Anonymous on přijímání podobojí

V některých farnostech (římskokatolických) například bývá možnost přijímání podobojí jednou za měsíc (tj. prakticky zhruba každou čtvrtou neděli).

Anonymous on proč se slaví začátek nového tisíciletí 1. ledna a narození Krista 24. prosince

Kristus se nejspíš nenarodil 24. prosince. Den jeho narození není znám. Postupem času se jeho narození začalo oslavovat 25. prosince (nikoliv 24. prosince), přičemž toto [...]

Anonymous on Proč se slaví advent, adventní neděle?

Není pravdou, že advent jsou poslední čtyři týdny před "Štědrým dnem". Advent začíná první adventní nedělí, což je první ze čtyř nedělí bezprostředně předcházejících slavnosti [...]

Anonymous on Slavení narozenin

Narozeniny se slavily již např. ve starém Římě, avšak nejednalo se o oslavu narozenin každého jednotlivce, nýbrž se veřejně slavily narozeniny významných osobností (např. císaře).

Anonymous on Velikonoce

Stručná a otázce odpovídající odpověď by mohla být asi taková: 1) Zelený čtvrtek - při mši se připomíná Poslední večeře Páně, mše má tyto základní [...]

Anonymous on české svátky z 19. století

Svátek sv. Cyrila a Metoděje (resp. nyní slavnost, nějakou dobu i v Čechách - ještě v roce 1990 to byl v Čechách svátek a na [...]

Anonymous on Varhany v Nadějkově

Jednomanuálové varhany v kostele Nejsvětější Trojice s deseti rejstříky, mechanickou trakturou a zásuvkovou vzdušnicí postavil v roce 1779 varhanář Bedřich Semrád se synem. Zdroj: http://www.varhany.net/cardheader.php?lok=952 [...]

Anonymous on Patron varhanářů

Pokud je hudebník člověk, který provozuje hudbu pomocí hudebního nástroje, tak varhanář není hudebník. Podle stránky http://catholica.cz/?id=4849 je sv. Cecilie patronkou hudby, hudebníků a zpěváků. [...]

Anonymous on Karl Friedrich Ferdinand Buckow, varhanář

Podle databáze varhan a varhanářů v České republice ( http://www.varhany.net/ ) se zdá, že pokud u nás Karl Friedrich Ferdinand Buckow postavil nějaké varhany, tak [...]

Anonymous on Píseň o kostele sv. Bartoloměje v Plzni

Od roku 1993 se jedná o katedrálu sv. Bartoloměje.

Anonymous on první kancionál na území ČR

Ještě z doby před tzv. Jistebnickým kancionálem se zachovalo několik rukopisů obsahujících mimo jiné i liturgické písně, popř. hymny, antifony, ordinária apod.: - rukopis ze [...]

Anonymous on Apoštolská posloupnost

Apoštolskou posloupnost (týká se biskupů, ne kněží) lze dohledat na stránkách http://www.catholic-hierarchy.org . Například u arcibiskupa Graubnera ( http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bgraubner.html ) jsou tam údaje o apoštolské [...]

Anonymous on Kde je možné zjistit, který farář spravoval farnost v Obříství kolem roku 1680

Matriky z Obříství jsou již digitalizovány a veřejně přístupné v digitální podobě. Nejstarší zachovaná matrika narození pro farnost Obříství obsahuje záznamy od roku 1683: https://ebadatelna.soapraha.cz/d/10322/2 [...]

Anonymous on Křesťanské obřady

Za požadované relevantní zdroje bych považoval tyto: 1) Křestní obřady, ISBN 978-80-7566-203-3 2) Svatební obřady, ISBN 978-80-86615-56-1 3) Pohřební obřady, ISBN 978-80-7566-204-0

Anonymous on farnost a fara

Existence farnosti není vázána na existenci farního kostela nebo fary. I když to není obvyklé, může tedy existovat farnost bez fary a/nebo bez farního kostela. [...]

PSK - admin on hledání písně podle části textu

Dobrý den, s Vámi uvedenými slovy jsme nalezli tuto píseň: Vrať mi ta rána, hudba Bob Dylan ( Old crown medicine snow), český text napsal [...]

PSK - admin on název knihy podle obsahu

Dobrý den,   hledali jsme v katalozích různých knihoven, na internetu, v digitální knihovně, ale knihu odpovídající Vašemu popisu se nám bohužel nepodařilo najít. Pokud [...]

Dvořáková on Seznamy padlých a raněných vojáků v 1. světové válce

Pradědeček prý padl v 1.sv.válce,Kraus Josef Emil nar. 19.8.1877, příslušnost měl v té době Krausebawden/Vrchlabí. Nic jiného o něm nevím. Nemohu ho nalézt v databázi. [...]

PSK - admin on Pravidla společenského chování, tykání

Dobrý den, dotazy tohoto typu jsme již zodpovídali několikrát, viz archiv PSK https://www.ptejteseknihovny.cz/archiv?q=etiketa . V případě, na který se ptáte, ale asi nejsou žádná stoprocentně [...]

PSK - admin on název filmu?

Dobrý den, Bohužel, informace, které udáváte, jsou příliš obecné na to, abychom mohli přesně určit o jaký film se jedná. K dalšímu pátrání by bylo [...]

ONdras on název filmu?

Ahoj nevíte, jak se jmenuje film o dvou ženách a muži, kteří přepadávají banky.

Jan Marek on hledání písně podle části textu

Nevíte o jakou písničku se jedná? Já snad hned jak jsem se narodil o co největší průšvih závodil, a ve škole jsem málo pozor dával. [...]

Šárka on Pravidla společenského chování, tykání

Dobrý den, když jdu na akci, kde jsou manželovi spolupracovníci, jak je to s tykáním a vykáním? Počítám, že pokud jde o jeho spolupracovníky, řídíme [...]

Hledání v archivu