První československé bankovky - ochranné prvky


První československé bankovky - ochranné prvky

Jaké ochranné prvky měly první československé bankovky?

Jednou z prvních starostí nového československého státu a jeho emisního

úřadu bylo vytvoření samostatné čs. měny. Obchodní tiskárny na území

republiky neměly s tiskem cenin žádné zkušenosti. Nové papírové peníze byly

dány do oběhu v průběhu let 1919 a 1920. Návrhy na nové státovky vytvořil

Alfons Mucha. První papírové čs. peníze byly vytištěny domácími tiskárnami

na papír vyrobený v papírnách v Hostinném. Jeho jediným ochranným prvkem

byl mřížový běločarý vodoznak, pouze bankovky vyšších nominálních hodnot -

1000,- a 5000,-Kč byly tištěny v USA. Pro domácí tiskárny byl jediným

dostupným tisk z výšky, který skýtal jen velmi malou ochranu proti

padělání. Nejčastěji byly padělány stokorunové a pětisetkorunové bankovky.

V letech 1920-1924 byla dána do oběhu druhá emise čs. státovek. Stokoruna,

pětisetkoruna a pětitisícikoruna byly opět vytištěny v USA. Jejeich

technická úroveň a ochrana proti padělání byly již na vyšší úrovni. Byl

použit kvalitní hlubotisk , kterým byly vytištěny hlavní tiskové obrazce na

obou stranách , podtisky jsou pestřejší s tzv. irisujícími přechody, v

papíru se objevuje zcela nový prvek , tzv. konfety (barevné kroužky z

tvrdšího papíru).

 

Zprovozněním  vlastní tiskárny bankovek Národní banky československé začalo

slavné období, které se vyznačovalo vysokou uměleckou kvalitou i technickým

provedením. Z hlediska technologie výroby peněz a ochrany proti padělání je

velmi významné období "Protektorátu" - tisk na vícebarevných ofsetových

strojích, použití tzv. pestrotisku, negativního mikrotextu (500K),

irisující podtisky. Na bankovce 100K se poprvé objevuje ochranný prvek

luminiscenční tisk čitelný pod UV zářením.

 

Literatura:

Československé bankovky, státovky a mince 1919 - 1992. Praha, Česká národní

banka 1993.

VOREL, Petr: Od pražského groše ke koruně české 1300 - 2000. Průvodce

dějinami peněz v českých zemích. Praha, Rybka Publishers 2000.

ŠOUŠA, Jiří - ŠŮLA, Jaroslav: Peníze v proměnách moderní doby. Praha -

Pelhřimov, Nová tiskárna 2006.

PEKÁREK, Jiří: Poznáte padělek bankovky? Praha, Pragoeduca 2000.

 

 

 

 


Ekonomické vědy, obchod

Vysoká škola ekonomická - Centrum informačních a knihovnických služeb

Pondělí 11.01.2010 10:17

Ne

Akce dokumentů