Zapojení do služby Ptejte se knihovny

Pokud jste se rozhodli podílet se na službě Ptejte se knihovny, můžete se zapojit jako AKTIVNÍ nebo jako PASIVNÍ knihovna.

Jako AKTIVNĚ zapojené knihovny budete zodpovídat dotazy, které vám uživatelé adresují. Dotazy, které nebudete schopni zodpovědět, můžete předat jiné knihovně nebo přímo NK ČR jako koordinátorovi služby. Budete garantovat zodpovídání dotazů týkajících se vašeho fondu, poskytování služeb a otázky provozního charakteru.
Dále bude vaše knihovna uvedena v seznamu knihoven, které mohou poskytnout odpověď na dotazy týkající se vašeho regionu (respektive kraje), tedy regionální dotazy. Dále si můžete vybrat oborové kategorie pro specializované dotazy (obory rozdělené podle metody Konspektu), pokud to umožňuje rozsah či zaměření vašeho fondu.

Pokud se rozhodnete zapojit jako PASIVNÍ knihovna, nebude vaše knihovna uvedena v seznamu knihoven, které odpovídají na dotazy uživatelů, tj. žádné dotazy nebudete prostřednictvím této služby dostávat ani zodpovídat. Prostřednictvím loga služby Ptejte se knihovny, které umístíte na vašich webových stránkách, budete tuto službu pouze propagovat.

Pokud máte zájem podílet se na službě Ptejte se knihovny či máte jakýkoli dotaz k fungování této služby, můžete kontaktovat Národní knihovnu ČR, konkrétně , která je garantkou této služby.

Hledání v archivu