Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - knihovna

Adresa webu knihovny:

http://www.vulhm.cz/

Popis zodpovídaných oborů a témat:

Knihovna zodpovídá dotazy týkající se jejího fondu, poskytování služeb, otázky provozního charakteru a dotazy spojené se svým regionem.

Knihovna je garantem oborů:

Informace o knihovně, Informace o vydaných dokumentech, Biologické vědy, Geografie. Geologie. Vědy o zemi, Zemědělství

Hledání v archivu