Vojenský historický ústav - knihovna

Adresa webu knihovny:

http://www.vhu.cz

Popis zodpovídaných oborů a témat:

Knihovna zodpovídá dotazy týkající vojenství a vojenské historie, stejně jako dotazy týkající se jejího fondu, poskytování služeb a otázky provozního charakteru.

Knihovna je garantem oborů:

Politické vědy. Vojenství, Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie, Informace o knihovně, Informace o vydaných dokumentech

Hledání v archivu