Vědecká knihovna Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Adresa webu knihovny:

http://knihovna.ujep.cz/

Popis zodpovídaných oborů a témat:

Knihovna zodpovídá dotazy týkající se jejího fondu, poskytování služeb, otázky provozního charakteru a dotazy spojené se svým regionem.

Knihovna je garantem oborů:

Informace o knihovně, Informace o vydaných dokumentech

Hledání v archivu