Ústav fyziky atmosféry AV ČR - Knihovna

Adresa webu knihovny:

http://www.ufa.cas.cz/

Popis zodpovídaných oborů a témat:

Knihovna zodpovídá dotazy týkající se jejího fondu, poskytování služeb a otázky provozního charakteru. Fond knihovny soustřeďuje odbornou literaturu k tématům meteorologie, klimatologie, aeronomie, fyziky horních vrstev atmosféry, kosmické fyziky, dále okrajově také ochrany životního prostředí (zejména ochrany ovzduší) a dalších hraničních disciplin.

Knihovna je garantem oborů:

Informace o knihovně, Informace o vydaných dokumentech, Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Hledání v archivu