Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Adresa webu knihovny:

http://www.svkhk.cz/

Knihovna je garantem oborů:

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura, Informace o knihovně, Informace o vydaných dokumentech, Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie, Výchova a vzdělávání

Hledání v archivu