Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni

Adresa webu knihovny:

https://svkpk.cz

Popis zodpovídaných oborů a témat:

Knihovna zodpovídá dotazy týkající jejího fondu, poskytování služeb, otázky provozního charakteru a dotazy spojené se svým regionem.

Knihovna je garantem oborů:

Informace o knihovně, Informace o vydaných dokumentech

Hledání v archivu