Národní technická knihovna

Adresa webu knihovny:

http://www.techlib.cz/cs/

Popis zodpovídaných oborů a témat:

Knihovna zodpovídá dotazy týkající se jejího fondu, poskytování služeb a otázky provozního charakteru.

Knihovna je garantem oborů:

Informace o knihovně, Informace o vydaných dokumentech, Technika, technologie, inženýrství, Fyzika a příbuzné vědy, Geografie. Geologie. Vědy o zemi, Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy, Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura, Matematika, Umění, architektura, muzeologie, Výpočetní technika

Hledání v archivu