Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů - specializovaná knihovna

Adresa webu knihovny:

http://www.nconzo.cz

Popis zodpovídaných oborů a témat:

Knihovna zodpovídá dotazy týkající se jejího fondu, poskytování služeb, otázky provozního charakteru. Specializuje se na dotazy z oboru ošetřovatelství a lékařství.

Knihovna je garantem oborů:

Informace o knihovně, Lékařství

Hledání v archivu